BAHAGIAN A: KETERANGAN PERIBADI

Terma & Syarat:
i) Penyertaan adalah terbuka untuk rakyat dan penduduk tetap
Negara Brunei Darussalam yang berumur 15 tahun ke atas sahaja
ii) Setiap peserta layak untuk menyertai & menang sekali sahaja
iii) Sila pastikan awda mengisikan dengan lengkap Nama, No.Kad Pengenalan, Alamat & No. Telefon di bahagian akhir kajiselidik ini
iv) Pemenang akan dihubungi oleh pihak RTB
v) Keputusan panel pemilihan pemenang adalah muktamad
vi) Tarikh tutup penyertaan: 12 Oktober 2019 sebelum jam 4.30 petang
 
Pelbagai hadiah menarik menanti awda!
Panduan : Sila isikan dan tandakan (/) pada petak yang berkenaan

Question Title

* 1. Jantina:

Question Title

* 2. Umur:

Question Title

* 3. Bangsa:

Question Title

* 4. Ugama:

Question Title

* 5. Daerah:

Question Title

* 6. Kampung 

Question Title

* 7. Pendidikan:

Question Title

* 8. Pekerjaan:

T