Nằm trong khuôn khổ của triển lãm quốc tế HVACR Vietnam về Hệ thống nhiệt, Điều hòa, Lọc khí và Hệ thống làm lạnh, chuỗi hội thảo trực tuyến với chủ đề “Phát triển bền vững tại Việt Nam – Thực trạng và xu hướng của ngành Cơ điện lạnh và Công trình xanh” sẽ diễn ra trong hai ngày 8 - 9 tháng 7 năm 2021, với sự tham gia của các doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành cùng trao đổi và chi sẻ các thông tin bổ ích liên quan đến lĩnh vực cơ điện lạnh tại Việt Nam. Vui lòng điền đầy đủ thông tin tại bảng hỏi sau đây để hoàn tất phần đăng ký tham dự của Quý vị.

Concurrently held with the international exhibition on Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Air Filtration & Purification, Refrigeration Systems, HVACR Vietnam, the series of industry-related webinars is taking place in two days from 8 – 9 July 2021, with the participation of industry experts and key players coming for sharing and discussing about the future development for HVACR industry in Vietnam. Simply fill out the questionnaire below to complete your registration.

Question Title

* 1. Tên | First Name:

Question Title

* 2. Họ | Last Name:

Question Title

* 3. Email

Question Title

* 4. Xác nhận địa chỉ Email | Confirmed Email Address:

Question Title

* 6. Chức vụ | Job Title:

Question Title

* 7. Công Ty | Company:

Question Title

* 8. Di động | Mobile:

Question Title

* 10. Quý khách vui lòng đăng ký các chương trình hội thảo trực tuyến sau đây| Please choose which webinars you would like to attend:

Question Title

* 11. Vui lòng đặt câu hỏi trước cho diễn giả liên quan đến chủ đề (Nếu có) | Please ask the panelists any question to be answered during the webinar (related to the topic):

Webinar sẽ diễn ra trên nền tảng Zoom, và được phát trực tiếp thông qua Digital Connect | Webinar will take place on Zoom and livestream on Digital Connect

Question Title

* 12. Quy định & Thể lệ | Term & Condition and Privacy Policy:

T