Att lyssna på dig som kund har alltid varit viktigt för oss. Din feedback hjälper oss att ständigt utveckla vårt bolag och erbjudande.
Det tar endast fyra minuter att svara på frågorna.

Tack för att du medverkar!

Question Title

* 1. Hur många anställda är ni på ert bolag?

Question Title

* 2. Inom vilken bransch arbetar ni?

Question Title

* 3. Jag arbetar på följande avdelning...

Question Title

* 4. Vad har du för roll när det gäller relationen med leverantörer?

Question Title

* 5. Vilka av följande produkter använder ni i er verksamhet idag?

Question Title

* 6. Nämn leverantörer som du relaterar till när du tänker på streckkodsläsare, handdatorer, etikettskrivare, etiketter och applikatorer.

0 of 15 answered
 

T