Question Title

* 1. Adakah anda pelanggan CGC? / Are you CGC customer ?

Question Title

* 2. Nama / Name

Question Title

* 3. Nama Syarikat / Company Name

Question Title

* 4. Nombor Pendaftaran Syarikat / Business Registration Number

Question Title

* 5. Emel / Email

Question Title

* 6. No. Telefon Bimbit / Handphone Number

Question Title

* 7. In which sector does your business operate? (Please select one sector that apply): / Dalam sektor manakah perniagaan anda beroperasi? (Sila pilih satu sektor yang berkenaan):

Question Title

* 8. What is your business nature? / Apakah aktiviti perniagaan anda?

Penafian / Disclaimer
Dengan menyertai bengkel/webinar/program yang dianjurkan CGC (“program”), anda dengan ini bersetuju bahawa maklumat yang dibincangkan atau disampaikan semasa melalui program tersebut adalah untuk tujuan perkongsian sahaja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai rekomendasi atau sokongan dari CGC terhadap produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh penyampai. CGC juga tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, perbelanjaan, tuntutan dan/atau kerosakan secara langsung atau tidak langsung yang mungkin ada timbul daripada penyertaan program tersebut dan/atau penglibatan dengan syarikat penyampai atau penyampai atau mana-mana rakan kerjasama CGC.
By participating in the workshop(s)/Webinar(s)/Event(s) organized by CGC you hereby acknowledge and agree that the content and information being discussed or presented in the Workshop(s) / Webinar(s) /Event(s) is for general information purpose only and shall not be construed as recommendation or endorsement of the presenter’s products or services by CGC . CGC shall not be held liable for any losses, expenses, claims and/or damages arising from any direct or indirect consequences resulting from our participation and/or engagement with presenter or presenter’s company or any CGC’s collaboration partner in this Workshop(s) / Webinar(s) /Event(s).

T