Szanowni Państwo,

Zespół badaczy złożony z przedstawicieli polskich uczelni (Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu Gdańskiego) prowadzi badania opinii na temat jakości środowiska pracy. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety. Badania są anonimowe i służyć będą wyłącznie celom naukowym. 

Dziękujemy za poświęcony czas!
Z poważaniem
Badacze
Page1 / 18
 
6% of survey complete.

T