Dobrodošli v prijavnem obrazcu na izbor za nagrado ADMA ODLIČNOST LETA  2022!  
Veseli smo vašega sodelovanja. Vašo prijavo lahko oddate najkasneje do 5. aprila 2022.

Priznanje ADMA ODLIČNOST LETA je prestižno priznanje, s katerim želimo izpostaviti uspešne in perspektivne posameznike, ki delujejo na področju podpore menedžmentu, posameznike, ki gradijo in povezujejo odnose na ravni celotne organizacije ter vse tiste, ki z učinkovito podporo pomembno prispevajo k uspešnosti organizacije, v kateri delujejo.

Prejemnika nagrade razglasimo vsako leto na Kongresu ADMA.

Question Title

* 1. Prijavitelj:

Question Title

* 2. Podatki o prijavitelju

Question Title

* 3. Podatki o kandidatu za prejemnika nagrade ADMA ODLIČNOST LETA 2021 (obvezna priloga je življenjepis kandidata):

POZOR! ODGOVORI SO OMEJENI GLEDE NA NAJMANJŠE IN NAJVEČJE ŠTEVILO ZNAKOV. V primeru, da se LEVO ZGORAJ PRI VPRAŠANJU PRIKAŽE KLICAJ, je besedila premalo ali preveč in ga morate dodati ali skrajšati.

Question Title

* 4. Dosežki kandidata – navedba in opis projektov s področja pisarniškega poslovanja in poslovne administracije, v katerih je kandidat sodeloval, s poudarkom na zadnjih 12 mesecih (do 2.000 znakov s presledki vred):

Question Title

* 5. Dosežki kandidata – opis vloge delovnega mesta kandidata za uspeh oddelka oz. organizacije, v kateri je zaposlen (1.500–2.500 znakov s presledki vred)

Question Title

* 6. Priporočilo neposredno nadrejenega vodje ali direktorja (500–1.500 znakov s presledki vred).

Question Title

* 7. Izjavljam, da so vsi podatki resnični in se strinjam, da lahko komisija v primeru nejasnosti zaprosi za dodatno obrazložitev navedenih podatkov.

Hvala za vašo prijavo! 
Dodatne informacije: adma@planetgv.si

T