• English
 • Español (México)
 • Tagalog
 • Tiếng Việt
 • العربية (اليمن)
 • فارسی
 • हिन्दी
 • አማርኛ
 • ខ្មែរ
 • 中文(简体)
 • 中文(繁體)
 • 한국어

Câu hỏi Thường gặp (FAQ) về bản khảo sát: Kế Hoạch Của Quý Vị, Tiếng Nói Của Quý Vị

Cơ quan Người cao tuổi Khu vực Quận Alameda (Alameda County Area, hoặc AAA) là ai? AAA điều phối các dịch vụ nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của người lớn tuổi ở Quận Alameda. Các dịch vụ bao gồm Chăm sóc Ban ngày cho Người lớn, Chương trình Hỗ trợ Người chăm sóc Gia đình, Chương trình Thực phẩm và Dinh dưỡng, Hỗ trợ Pháp lý, Thông tin và Hỗ trợ Người cao tuổi, Dịch vụ Thanh tra Chăm sóc Dài hạn, Dịch vụ Trung tâm Người cao tuổi và Thăm viếng. Ngay cả khi quý vị chưa bao giờ nghe nói về AAA, rất có thể quý vị đã cảm nhận được tác động của cơ quan này trong cộng đồng của mình thông qua các chương trình như Bữa Ăn Trên Bánh Xe (Meals on Wheels), các lớp Phòng Ngừa Mùa Thu (Fall Prevention), các dịch vụ dành cho những người mắc bệnh Alzheimer và những người chăm sóc họ, hoặc thông tin và hỗ trợ được cung cấp qua chương trình của chúng tôi. Kết nối tài nguyên dành cho người cao tuổi và người khuyết tật.
 
Tại sao tôi nên thực hiện khảo sát này? Cứ bốn năm một lần, AAA chuẩn bị Kế hoạch Khu vực Toàn Quận (Countywide Area Plan, hoặc CWAP) cho Người lớn tuổi, kế hoạch này đóng vai trò là chiến lược của Quận nhằm cung cấp dịch vụ cho người cao niên và tạo ra một cộng đồng thân thiện với lứa tuổi hơn. Đây là kế hoạch của quý vị, và cần tiếng nói của quý vị. Đây là những dịch vụ nhằm hỗ trợ người cao tuổi đi lại tại nhà và cộng đồng của họ trong phạm vi có thể. Cuộc khảo sát là một cách để cho chúng tôi biết quý vị cần gì và cộng đồng thân thiện với lứa tuổi có ý nghĩa như thế nào đối với quý vị.
 
Một vài câu hỏi trong số này rất riêng tư. Còn về quyền riêng tư thì sao? Cuộc khảo sát này là ẩn danh và sẽ không được sử dụng để nhận dạng quý vị theo bất kỳ cách nào. Mặc dù bất kỳ thông tin nào quý vị cung cấp sẽ giúp chúng tôi phục vụ cộng đồng hiệu quả hơn, nhưng hai câu hỏi “bắt buộc” duy nhất là: Xác minh quý vị là cư dân của Quận từ 55 tuổi trở lên và mã bưu chính (zip code) của quý vị. Tất cả các câu hỏi khác là tùy chọn.
 
Việc này sẽ mất bao lâu? Thời gian ước tính để hoàn thành bản khảo sát là khoảng 15 phút. Nếu quý vị cần dừng lại trước khi kết thúc, cũng được. Quý vị có thể quay lại nơi quý vị đã dừng lại.
 
Có thắc mắc?Liên hệ với chúng tôi: (510) 268-CWAP (2927); cwap@acgov.org.
 

T