• English
  • Melayu

Kajian Kesediaan Ekonomi Berkongsi: Tinjauan Bukan Pengguna

Tinjauan ini adalah untuk mengukur kesediaan untuk mengambil bahagian dalam ekonomi perkongsian ('sharing economy') di Malaysia.

Ekonomi perkongsian ialah aktiviti ekonomi yang melibatkan perkongsian atau pemberian akses sementara kepada barangan ataupun perkhidmatan di antara penyedia dan pengguna dalam platform digital. Platform ekonomi perkongsian popular termasuk Grab, Foodpanda, Lalamove, GoGet, The Lorry, Freelancing, Maideasy, Airbnb, Bateriku.com dan lain-lain.

Platform e-dagang (cth. Lazada, Shopee, dll) TIDAK disertakan.

Tinjauan ini HANYA untuk individu berumur 18 tahun dan ke atas yang tidak pernah menggunakan sebarang perkhidmatan platform perkongsian.

Penyertaan adalah secara sukarela.

Semua butiran peribadi akan dirahsiakan.

Ini adalah tinjauan yang dijalankan oleh Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, Malaysia dan Kumpulan Industri-Kerajaan Malaysia bagi Teknologi Tinggi (MIGHT).

Question Title

* 1. Sila masukkan alamat emel anda.

Question Title

* 3. Sila masukkan poskod kediaman anda.

Question Title

* 4. Apakah jantina anda?

Question Title

* 5. Berapakah umur anda?

Question Title

* 6. Berapakah anggaran pendapatan individu bulanan anda?

Question Title

* 7. Berapakah anggaran pendapatan individu bulanan anda?

Question Title

* 8. Apakah tahap pendidikan tertinggi anda?

Question Title

* 9. Apakah status ekonomi anda?

Question Title

* 10. Pernahkah anda mendengar tentang ekonomi perkongsian?

Question Title

* 11. Adakah anda menggunakan internet dalam kehidupan seharian anda?

Question Title

* 12. Jika ya, untuk apa anda menggunakan internet? [Jawapan boleh lebih daripada satu]

Question Title

* 13. Jika tidak, mengapa? [Jawapan boleh lebih daripada satu]

Question Title

* 14. Adakah anda akan terlibat dalam perkongsian ekonomi pada masa hadapan?

Question Title

* 15. Jika ya, mengapa? [Jawapan boleh lebih dari satu]

Question Title

* 16. Jika tidak, mengapa? [Jawapan boleh lebih daripada satu]

Question Title

* 17. Adakah anda berpendapat bahawa ekonomi perkongsian akan menyumbang secara positif kepada kawasan komuniti anda?

Question Title

* 18. Jika ya, mengapa?

Question Title

* 19. Jika tidak, mengapa?

Question Title

* 21. Sila isi nombor untuk dihubungi [Wajib untuk survei yang dibuat oleh enumerator sahaja]

T