ยินดีต้อนรับ!

บอกให้เรารู้เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิต การทำงาน หรือการศึกษาของท่านในซิดนีย์!

เราจะทำการสำรวจนี้ทุกๆ 3 หรือ 4 ปี เพื่อให้เราสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งถึงชีวิตประจำวันในเมืองของเราและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แบบสอบถามนี้จะมี 5 ส่วน ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ อย่างเช่นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและศิลปะ การมีส่วนร่วมและความเชื่อมโยงกับชุมชน สุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตของท่าน รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยในเมืองนี้

การสำรวจนี้จะช่วยให้เราเข้าใจและวางแผนบริการ โครงการ และพื้นที่ในอนาคตสำหรับทุกคนในชุมชนได้

การสำรวจนี้จะไม่เปิดเผยชื่อและไม่ขอชื่อหรือข้อมูลติดต่อของท่าน ตามแผนแล้ว เทศบาลนครซิดนีย์ (เทศบาล) จะเป็นผู้รับข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้ผ่านแบบสำรวจนี้ การให้ข้อมูลจะเป็นไปตามความสมัครใจและจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการวางแผนของเทศบาลเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านให้ไว้จะไม่ถูกเปิดเผยเว้นแต่กฎหมายกำหนด ข้อมูลที่รวบรวมจะถูกจัดเก็บโดยเทศบาลตามนโยบายบันทึกของมลรัฐและแผนการจัดการความเป็นส่วนตัวของเทศบาล
คำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้ชั่วคราวในบริการของบุคคลที่สามที่ชื่อ Survey Monkey (กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานและ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Survey Monkey)

กรุณาเลือกคำตอบที่เหมาะสมหนึ่งคำตอบหรือหลายคำตอบสำหรับคำถามแต่ละข้อ แล้วเลื่อนลงไปด้านล่างและคลิกถัดไปเพื่อตอบแบบสำรวจนี้

Question Title

* 1. ท่านอายุครบ 16 ปีแล้วหรือไม่?

ถ้าท่านหรือคนที่ท่านรู้จักต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงหรือตอบแบบสำรวจนี้ กรุณาโทรมาที่เบอร์ 02 9265 9333 (ขอสายฝ่าย Strategy and Urban Analytics Unit) หรืออีเมลไปที่ research@cityofsydney.nsw.gov.au นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับเวอร์ชันฉบับกระดาษของแบบสำรวจนี้ได้ที่ห้องสมุดของเทศบาลซิดนีย์และศูนย์ชุมชน หรือจะให้ส่งไปรษณีย์ไปให้ท่านโดยตรงก็ได้

T