• English
  • Melayu

Kajian Kesediaan Ekonomi Perkongsian: Tinjauan Pembekal (2022/2023)

Tinjauan ini adalah untuk mengukur kesediaan untuk menerima pakai ekonomi perkongsian di Malaysia.

Tinjauan ini HANYA untuk pembekal (pekerja gig) di Malaysia.

Penyertaan adalah secara sukarela.

Semua butiran peribadi akan dirahsiakan.

Ini adalah tinjauan yang dijalankan oleh Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, Malaysia dan Kumpulan Industri-Kerajaan Malaysia bagi Teknologi Tinggi (MIGHT).

Question Title

* 1. Sila nyatakan alamat emel anda.

Question Title

* 3. Sila masukkan poskod kediaman anda.

Question Title

* 4. Apakah jantina anda?

Question Title

* 5. Berapakah umur anda?

Question Title

* 6. Apakah tahap pendidikan tertinggi anda?

Question Title

* 7. Sila nyatakan nama platform semasa anda

Question Title

* 8. Sila nyatakan industri anda

Question Title

* 9. Apakah perkhidmatan atau barang anda yang dikongsikan?

Question Title

* 10. Bagaimanakah anda melihat kerja gig semasa anda?

Question Title

* 11. Berapa lama anda bekerja sebagai pekerja gig?

Question Title

* 12. Berapa lama anda akan terus bekerja sebagai pekerja gig?

Question Title

* 13. Berapa banyak pekerjaan yang anda ada pada masa ini?

Question Title

* 14. Adakah kerja gig merupakan sumber pendapatan utama anda?

Question Title

* 15. Berapakah anggaran jumlah pendapatan bulanan anda (kerja gig dan bukan gig)?

Question Title

* 16. Berapakah anggaran pendapatan bulanan anda dari kerja gig SAHAJA?

Question Title

* 17. Berapakah anggaran jumlah pendapatan bulanan anda (kerja gig dan bukan gig)?

Question Title

* 18. Berapakah anggaran pendapatan bulanan anda dari kerja gig SAHAJA?

Question Title

* 19. Apakah jenis pelindungan pekerjaan yang anda ada pada masa ini sebagai pekerja gig? (Answer can be more than one)

Question Title

* 20. Apakah jenis perlindungan pekerjaan yang anda perlukan sebagai pekerja gig? (Jawapan boleh lebih daripada satu)

Question Title

* 21. Adakah anda berpendapat bahawa pekerja gig perlu dianggap sebagai pekerja formal mengikut undang-undang? Pekerja formal bermakna pekerja mempunyai akses kepada sekurang-kurangnya satu faedah pekerjaan atau skim keselamatan sosial (cth. KWSP, PERKESO, cuti sakit, cuti bergaji). KWSP dan PERKESO adalah wajib bagi pekerja formal.

Question Title

* 22. Adakah anda sanggup mencarum sebahagiannya kepada perlindungan anda sendiri untuk KWSP dan PERKESO, seperti pekerja formal lain?

Question Title

* 23. Jika ya, pada pendapat anda siapa yang patut membayar perlindungan anda?

Question Title

* 24. Adakah anda fikir pekerja gig perlu dijamin gaji minimum asas?

Question Title

* 25. Kenapa awak buat kerja gig? (Jawapan boleh lebih daripada satu.)

Question Title

* 26. Apakah cabaran yang anda hadapi dengan kerja gig? (Jawapan boleh lebih daripada satu.)

Question Title

* 27. Apakah yang paling anda sukai?

Question Title

* 29. Sila isi nombor untuk di hubungi [Wajib hanya untuk survei yang dibuat oleh enumerator sahaja]

T