Hyvä lappilainen matkailuyritys,

Toivotamme teidät mukaan kehittämään Arktisen Euroopan kestävää matkailua ympärivuotiseksi!

Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeen tavoitteena on kehittää ympärivuotista, kestävää ja laadukasta matkailua Suomen ja Ruotsin Lapissa sekä Pohjois-Norjassa. Työtä jatketaan Visit Arctic Europe I ja II (VAE) hankkeiden saavuttamien tulosten pohjalta sekä siinä havaittuihin kehityskohtiin pureutuen.

Hankkeelle on haettu rahoitusta Interreg Aurora ohjelmasta. Hankkeen toteutuminen ja lopullinen budjetti riippuu rahoituspäätöksestä.

Hankkeen partnereina ovat Lapin matkailuelinkeinon liitto (LME), Northern Norway Tourist Board ja Swedish Lapland Visitors Board, joista LME tulee toimimaan pääpartnerina. LME:n toiminta on vahvasti yrityslähtöistä ja myös tulevassa hankkeessa yritysten rooli on keskeinen.  Toivotamme Lapissa toimivat matkailuyritykset mukaan kehittämään alueen kestävää matkailua ympärivuotiseksi! 

Suomessa hankkeen rinnalla jatketaan Kohteena Lappi -tukihanketta, joka kattaa hankkeeseen liittyviä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeen toteuttamisen. Osallistumalla Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeeseen, osallistutte myös Kohteena Lappi-tukihankkeeseen.

Yritysten osallistumismaksut on sidottu liikevaihtoon. Osallistumismaksu kattaa sekä Arctic Europe Tourism Cluster  että Kohteena Lappi-hankkeen. Osallistumismaksun jako hankkeiden välillä määritellään loppuvuodesta 2022, kun tiedämme lopullisen osallistujien määrän ja hankkeen lopullisen budjetin.

Kirjalliset sopimukset tehdään loppuvuodesta 2022. Lapin matkailuelinkeinon liitto ja hankepartnerit tekevät lopullisen päätöksen mukaan otettavista yrityksistä. Mukaan mahtuu rajallinen määrä osallistujia.

Suunniteltu hankeaika: 1.12.2022 - 30.11.2025
Arvioitu budjetti: 4,5M€/yhteensä 3 maata

Kriteerit osallistuville yrityksille:
• Yrityksen liikevaihto vähintään 200.000 Euro / vuosi
• Yrityksellä on kokemusta kansainvälisestä yritystoiminnasta 
• Yritys on sitoutunut kestävän ympärivuotisen liiketoiminnan kehittämiseen
• Yritys on sitoutunut projektin tavoitteisiin

Question Title

* Yrityksemme täyttää hankkeen kriteerit ja sitoutuu projektin tavoitteisiin. Ilmoittaudumme mukaan Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeeseen

Question Title

* Yhteystiedot:

Question Title

* Yrityksen liikevaihto €/v: (vuoden 2019 liikevaihto)

Hankemaksu yhteensä kolmen vuoden hankeajalta. Summa laskutetaan kolmessa erässä etupainotteisesti.  Hankemaksuun lisätään arvonlisävero (+alv 24 %).
DE MINIMIS -tuki
Vähämerkityksisen tuen tilitystä koskevia tietoja Euroopan alueellisen kehitysrahaston (EAKR) tuella toteutettavaan kehitystoimintaan osallistuville
Arctic Europe Tourism Cluster toteutetaan hankkeessa, jonka Interreg Aurora rahoittaa EAKR:n varoilla.  Osallistumalla hankkeeseen yrityksenne saa julkisista varoista maksettavaa tukea.  EU:n säännöstöön viitaten tuki on Euroopan komission asetuksen (EU) 1407/2013 mukaista de minimis - eli vähämerkityksistä tukea. Toimintaa järjestävän on ilmoitettava, miten suurta osaa yllä mainittu tuki vastaa.

Yrityksen vastaanottama julkisista varoista maksettava tuki tai avustus ei kolmen vuoden ajalta saa ylittää 200 000 euron määrää. Sitä kutsutaan enimmäismääräksi.
Hankkeen De minimis osuuden määrää / yritys ei vielä tiedetä. VAE II -hankkeen De minimis laskennallinen osuus oli 8 082€/yritys, josta vähennettiin yrityksen maksama omarahoitusosuus eli hankemaksu.
Lisätietoa De minimis -tuesta:
http://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki

T