1. WELKOM
WELCOME

Beste deelnemer,
 
Het RENAISSANCE-project ontwikkelde onderstaande vragenlijst om de maatschappelijk aanvaarding van hernieuwbare energiebronnen en innovatieve gemeenschapsgerichte productie- en consumptiemodellen te beoordelen. We nodigen u uit om deze enquête in te vullen, om uw ervaring en mening te verzamelen over:

▸      Uw algemeen bewustzijn rond milieu- en energiekwesties
▸      Uw inzicht in het Europese, nationale en lokale beleid terzake
▸      Individuele besluitvorming
▸      Beschouwde risico's en voordelen
▸      Impact van de maatschappelijke context op keuzes in energievoorziening
▸      Aanvaarding van innovatieve technologieën en diensten
 
De vragenlijst is anoniem en vraagt ongeveer 20 minuten van uw tijd.

 OVER HET RENAISSANCE PROJECT
 
Deze vragenlijst maakt deel uit van het RENAISSANCE-project, gefinancierd door de Europese Unie. Het RENAISSANCE-project richt zich op het uitwerken van een door gemeenschappen aangestuurde, schaalbare en repliceerbare aanpak voor het implementeren van nieuwe bedrijfsmodellen en technologieën die schone productie en gedeelde distributie van energie in lokale gemeenschappen ondersteunen. Op deze manier wordt er meegewerkt aan de verschuiving van technologiegedreven naar consumentgerichte benaderingen.
 
OVER UW DEELNAME

Uw deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig en alle verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De onderzoeksresultaten die hier uit voortvloeien zullen enkel geaggregeerde gegevens bevatten, zonder dat iemand uw individuele antwoorden kan identificeren. Voor de enquête hoeft u geen informatie te verstrekken die u persoonlijk zou kunnen identificeren (bijvoorbeeld uw naam). Als u tijdens het invullen van de enquête zou beslissen om uw medewerking stop te zetten, sluit dan gewoon de browser zonder uw antwoorden in te dienen.
 
Door dit formulier in te dienen:
 
▸      bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent, dit toestemmingsformulier hebt gelezen en begrepen.
▸      stemt u ermee in deel te nemen aan dit onderzoek en geeft u de toestemming om uw geanonimiseerde antwoorden op te nemen in onze analyse en de daaruit voortvloeiende onderzoekspublicaties.
▸      gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens zullen verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.
 
Als u vragen heeft of meer wilt weten over de resultaten van het RENAISSANCE-project,
neem dan contact met ons op via info@renaissance-h2020.eu
 
Meer info over het RENAISSANCE-project is te vinden op www.renaissance-h2020.eu
 
6% of survey complete.

T