Prezentul chestionar a fost întocmit în cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Suceava pentru perioada 2021 - 2027 și are ca scop evaluarea percepției reprezentanților societății civile (ONG-uri, instituții de utilitate publică, actori locali relevanți etc) cu privire la problemele existente la nivel județean, precum și la oportunitățile de dezvoltare județeană în următoarea perioadă de programare.

Pentru ca rezultatele prezentului chestionar să reflecte o variantă cât mai obiectivă a situației actuale, vă rugăm ca la toate întrebările cu variante unice de răspuns să bifați o singură căsuță de răspuns (¨). În cazul în care considerați că niciuna dintre variantele de răspuns nu se aplică sau considerați ca fiind relevant un alt răspuns, îl puteți înscrie în caseta marcată cu sintagma Alta/Altele.

Question Title

* 1. Vârsta dumneavoastră este:

Question Title

* 2. Sexul:

Question Title

* 3. Ultimul nivel de educație absolvit:

Question Title

* 4. Care este ocupația Dumneavoastră?

Question Title

* 5. Care este localitatea în care locuiți?

Question Title

* 6. Mediul de rezidență:

Question Title

* 7. În ce domeniu activați Dumneavoastră/organizația din care faceți parte?

Question Title

* 8. Raportat la nivel județean, care sunt principalele 3 probleme întâlnite:

Question Title

* 9. Care considerați că este principala cauză a problemelor existente la nivelul Județului Suceava?

Question Title

* 10. Care considerați că sunt principalii factori de poluare la nivelul Județului Suceava:

Question Title

* 11. Pe o scară de la 1 la 5 unde 1 reprezintă Foarte puțin mulțumit(ă), iar 5 reprezintă Foarte mulțumit(ă), cât de mulțumit(ă) sunteți de calitatea și diversitatea serviciilor medicale la nivelul Județului Suceava?

Question Title

* 12. Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii medicale?

  Foarte mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte nemulțumit(ă) Nu știu/ nu răspund
Medicii de familie
Laborator de analize medicale
Recuperare/ balneologie/ kinetoterapie
Spitalul Județean de Urgență ,,Sfântul Ioan cel Nou" Suceava
Spitalul Municipal "Sf. Dr. Cosma și Damian" Rădăuți
Spitalul Municipal Fălticeni
Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc
Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc
Spitalul Municipal Vatra Dornei
Spitalul Orăşenesc Gura Humorului
Spitalul Orăşenesc Siret
Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret
Spitalul de Boli Cronice Solca
Serviciul de Ambulanță
Medici stomatologi
Farmacii
Asistență medicală comunitară
Unitatea medico-socială Zvoriștea
Unitatea medico-socială Dumbrăveni
Unitatea medico-socială Vicovu de Sus
Unitatea medico-socială "Carmen Silva" Broșteni
Unitatea medico-socială Mălini
Asistență medico-socială la domiciliu

Question Title

* 13. Va rugăm să menționați categoriile de medici specialiști de care sunteți mulțumit(ă):

Question Title

* 14. Vă rugăm să menționați categoriile de medici specialiști de care sunteți nemulțumit(ă):

Question Title

* 15. Care sunt serviciile medicale de care ați avea nevoie în localitatea dumneavoastră?

Question Title

* 16. Ce considerați că funcționează bine și foarte bine în domeniul medical în localitatea dumneavoastră?

Question Title

* 17. Ce considerați că NU funcționează bine în domeniul medical în localitatea dumneavoastră?

Question Title

* 18. Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele măsuri care ar trebui întreprinse în domeniul sănătății, în următorii 7 ani, pentru dezvoltarea acestui domeniu la nivelul județului Suceava?

Question Title

* 19. Care considerați că sunt principalele domenii/activități care susțin economia și dezvoltarea locală?

Question Title

* 20. Ați sesizat în ultimii ani un interes din partea autorităților publice locale concentrat în direcția realizării de proiecte de dezvoltare destinate dezvoltării/modernizării  zonei în care locuiți?

Question Title

* 21. Pe o scară de la 1 la 5, unde 1 reprezintă Foarte puțin important, iar 5 reprezintă Foarte important, cum apreciați calitatea sistemului educațional la nivelul Județului Suceava?

Question Title

* 22. Utilizând o scală de la 1 la 5 (unde 1 reprezintă foarte nemulțumit(ă), 2 nemulțumit(ă), 3 neutru, 4 mulțumit(ă) și 5 foarte mulțumit(ă)), vă rugăm să menționați în ce măsură sunteți mulțumit(ă) de dotarea materială a unităților școlare de la nivelul localității dvs.

Question Title

* 23. Utilizând o scală de la 1 la 5 unde 1 reprezintă calitate foarte scăzută, 2 scăzută, 3 medie, 4 bună, 5 foarte bună), cum evaluați calitatea actului educațional în cadrul unităților școlare de la nivelul localității dvs.?

Question Title

* 24. Utilizând o scală de la 1 la 5 (unde 1 reprezintă total neimportant, 2 neimportant, 3 moderat important, 4 important și 5 foarte important), cum evaluați importanța alocării de resurse financiare suplimentare pentru dotarea materială a unităților școlare de la nivelul localității dvs.?

Question Title

* 25. Utilizând o scală de la 1 la 5 (unde 1 reprezintă calitate foarte scăzută, 2 scăzută, 3 medie, 4 bună, 5 foarte bună), cum evaluați calitatea resurselor umane din cadrul unităților școlare de la nivelul localității dvs.?

Question Title

* 26. Care sunt, în opinia dvs. principalele măsuri care ar trebui întreprinse în domeniul educației, în următorii 7 ani, pentru dezvoltarea acestui domeniu?

Question Title

* 27. Vă rugăm să precizați care sunt, în opinia dvs., principalele nevoi/probleme cu care se confruntă educația, la nivelul județului Suceava.

Question Title

* 28. Utilizând o scală de la 1 la 5 (unde 1 reprezintă deloc important și 5 reprezintă foarte important), care considerați că sunt aspectele care ar trebui îmbunătățite în domeniul educației din județul Suceava?

  1 2 3 4 5
Bugetul instituțiilor de învățământ
Numărul de cadre didactice disponibile
Nivelul de pregătire al cadrelor didactice
Calitatea procesului de predare
Infrastructura TIC a instituțiilor de învățământ
Dotarea materială a instituțiilor de învățământ
Infrastructura sanitară
Asigurarea transportului în comun (cu autobuze școlare etc)
Procesul participativ (implicarea elevilor şi părinţilor) în îmbunătăţirea sistemului
Nivelul de securitate

Question Title

* 29. Considerați oportună urmărirea mai eficientă a migrației, stoparea migrației și facilitarea reinsertiei pe piața muncii de către instituțiile publice la nivel județean/local?

Question Title

* 30. Care considerați că sunt unele dintre cele mai oportune măsuri de stopare a migrației, care ar putea fi puse în practică de către administrația publică locală?

Question Title

* 31. Raportat la zona  în care își desfășoară activitatea curentă firma dumneavoastră, cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele aspecte:

  Foarte mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte nemulțumit(ă) Nu știu/ nu răspund
Alimentare cu apă și canalizare
Administrarea parcurilor/ spațiilor verzi
Curățenie și gestiunea deșeurilor
Iluminat public
Întreținere infrastructură rutieră și pietonală
Infrastructura educațională (grădinițe, creșe, școli, licee)
Locuri de joacă pentru copii
Petrecerea timpului liber
Piețe agroalimentare
Siguranța și ordinea publică
Transportul public

Question Title

* 32. Pe o scară de la 1 la 10 cât de importante considerați că sunt următoarele priorități de investiții:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Modernizare infrastructură rutieră și pietonală
Modernizare flotă transport public
Reabilitare/modernizare sistem de alimentare cu apă și canalizare
Restaurarea monumentelor istorice
Amenajarea de noi spații verzi
Reîmpădurirea și conservarea pădurilor
Dezvoltare infrastructură pentru susținerea afacerilor locale
Modernizare/dotare infrastructură educațională
Amenajare spații de agrement și petrecere a timpului liber, inclusiv pentru activități de sport în masă
Amenajare de centre medicale de permanență sau centre de tratament
Înființare infrastructură pentru autovehicule electrice
Dezvoltare infrastructură de gestionare a deșeurilor generate
Reabilitarea clădirilor
Digitalizarea serviciilor administrative
Integrarea proiectelor de tip Smart City în orașele din Județ

Question Title

* 33. Cum calificaţi calitatea serviciilor efectuate de către primăria din localitatea dvs?

Question Title

* 34. Ce v-a plăcut cel mai mult la serviciile oferite de administrația publică locală (din localitatea dvs.)?

Question Title

* 35. Ce nu v-a plăcut la serviciile oferite de administrația publică locală (din localitatea dvs.)?

Question Title

* 36. Ce aspecte din activitatea administrației publice locale (din localitatea dvs.) ar trebui îmbunătățite?

Question Title

* 37. Considerați că modul în care sunt rezolvare problemele ridicate de către cetățeni la nivelul administrației publice locale din localitatea dvs  este unul corespunzător?

Question Title

* 38. La nivelul localității dvs, cât de des apelează administrația publică locală la consultarea cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit, inclusiv în ceea ce privește investițiile propuse la nivel de localitate (organizarea de întâlniri de dezbateri publice etc)?

0 din 38 cu răspuns
 

T