Έκθεση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Κατεδαφίσεων

Σε αυτή την έρευνα περιέχονται διαφορετικές ερωτήσεις, ανάλογα με τη δραστηριότητά σας στην αγορά απολυμάνσεων:

- Ερωτήσεις για εργολάβους κατεδαφίσεων (14 ερωτήσεις) 

- Ερωτήσεις για κατασκευαστές / εμπόρους κατεδαφίσεων (7 ερωτήσεις) 

Τι είναι αυτό;

Η EDA έχει σχεδιάσει μια διαδικτυακή έρευνα, μεταφρασμένη σε διάφορες γλώσσες, για την εκπόνηση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Κατεδαφίσεων.

Γιατί;

Ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να λάβει άμεσα σχόλια από τις εταιρείες και τους επαγγελματίες του κλάδου, να κατανοήσει καλύτερα τις τάσεις της αγοράς και να προβεί σε ορισμένες προβλέψεις για το τι μπορεί να αναμένεται.

Πως;

Αυτή η μελέτη θα γίνει αποκλειστικά στο διαδίκτυο με συγκεκριμένα εργαλεία για σκοπούς έρευνας αγοράς.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Κατεδαφίσεων (GDPR) και τους κανονισμούς συμμόρφωσης, αυτή η έρευνα είναι εντελώς ανώνυμη, και κανείς δεν θα μπορεί να γνωρίζει ποιος απαντά τι.

Χρειάζεται μόνο να συμπληρωθεί ένα ερωτηματολόγιο ανά εταιρεία.

Πότε;

Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανοιχτό από την 1η Απριλίου έως τις 30 Απριλίου 2021.

Η αναμενόμενη ημερομηνία κυκλοφορίας της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Κατεδαφίσεων είναι ο Ιούνιος 2021.

Τι κερδίζω ;

Ως ανταμοιβή για τη συνεργασία σας, μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη, η EDA θα σας προσφέρει δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση στην πλήρη αναφορά, με όλα τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί.

Μπορώ να το μοιραστώ;

Ναι, στείλτε αυτήν τη σελίδα σε όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες, καθώς αυτό θα κάνει τη μελέτη πιο ακριβή και στοχευμένη. Δεν έχει σημασία αν είναι μέλη του EDA ή όχι, καθώς είναι ανοιχτή για  όσους σχετίζονται με τις κατεδαφίσεις στην Ευρώπη.

 

Question Title

* 1. Ποια είναι η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας σας;

Question Title

* 2. Πού αναπτύσσετε κυρίως τη δραστηριότητά σας ως εξειδικευμένη επιχείρηση; 

Question Title

* 3. Τι κύκλο εργασιών είχε η εταιρεία σας το 2020, που να σχετιζόταν με δραστηριότητες κατεδάφισης ή / και ανακύκλωσης; 

Question Title

* 4. Εξέλιξη του κύκλου εργασιών σας, για δραστηριότητες που σχετίζονται με:

  Σημαντική μείωση
(περισσότερο από -15%)
Ελαφρά μείωση
(-15% έως -5%)
Σταθερός
(-5% έως + 5%)
Ελαφρά αύξηση
(+ 5% έως + 15%)
Σημαντική αύξηση
(περισσότερο από + 15%)
Κατεδάφιση
Αποτελέσματα 2020
Κατεδάφιση
Πρόβλεψη 2021
Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων
Αποτελέσματα 2020
Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων
Πρόβλεψη 2021

Question Title

* 5. Κατά τη διάρκεια του 2020, ποιο ήταν το ποσοστό του κύκλου εργασιών σας από: 

  Κάτω από 10% 11% έως 25% 26% έως 50% Περισσότερο από το 50% Δεν εφαρμόζεται
Κατεδάφιση (αστική, βιομηχανική, θραυσμάτων, …)
Απολύμανση (αμίαντος και άλλες επικίνδυνες ουσίες)
Διαχείριση αποβλήτων (διαλογή, μεταφορά, ανακύκλωση, …)
Άλλες δραστηριότητες

Question Title

* 6. Πόσους υπαλλήλους είχε η εταιρεία σας το 2020, που να σχετίζονταν με δραστηριότητες κατεδάφισης ή / και ανακύκλωσης; 

Question Title

* 7. Εξέλιξη του εργατικού δυναμικού σας, που σχετίζεται με δραστηριότητες κατεδάφισης ή / και ανακύκλωσης:

  Σημαντική μείωση
(περισσότερο από -15%)
Ελαφρά μείωση
(-15% έως -5%)
Σταθερό
(-5% έως + 5%)
Ελαφρά αύξηση
(+ 5% έως + 15%)
Σημαντική αύξηση
(περισσότερο από + 15%)
Αποτελέσματα 2020
Πρόβλεψη 2021

Question Title

* 8. Επένδυση στην εκπαίδευση του εργατικού σας δυναμικού, που σχετίζεται με δραστηριότητες κατεδάφισης ή / και ανακύκλωσης: 

  Σημαντική μείωση
(περισσότερο από -15%)
Ελαφρά μείωση
(-15% έως -5%)
Σταθερό
(-5% έως + 5%)
Ελαφρά αύξηση
(+ 5% έως + 15%)
Σημαντική αύξηση
(περισσότερο από + 15%)
Αποτελέσματα 2020
Πρόβλεψη 2021

Question Title

* 9. Κατά τη διάρκεια του 2020, από όλα τα έργα κατεδάφισης ή / και διαχείρισης αποβλήτων που εκτελέσατε, τι ποσοστό εκτελέσατε ως υπεργολάβος;:

Question Title

* 10. Κατά μέσο όρο, πόσες προσφορές έπρεπε να υποβάλετε το 2020 για να κερδίσετε ένα συμβόλαιο για κατεδάφιση ή / και διαχείριση αποβλήτων; 

Question Title

* 11. Τι ποσοστό του εξοπλισμού (μεταφορείς, προσαρτήσεις και άλλα εργαλεία) που χρησιμοποιείτε τακτικά ως εργολάβος ανήκει σε εσάς (αγορασμένος ή με μακροχρόνια μίσθωση);  

Question Title

* 12. Κατά τη διάρκεια του 2020, ποιο ήταν το ποσοστό χρήσης του εξοπλισμού σας (μεταφορείς, προσαρτήσεις και άλλα εργαλεία) για δραστηριότητες που σχετίζονταν με την κατεδάφιση; 

Question Title

* 13. 14. Εξέλιξη των επενδύσεών σας (μηχανήματα, εξοπλισμός και αναλώσιμα), που σχετίζονται με δραστηριότητες κατεδάφισης και / ή ανακύκλωσης:

  Σημαντική μείωση
(περισσότερο από -15%)
Ελαφρά μείωση
(-15% έως -5%)
Σταθερό
(-5% έως + 5%)
Ελαφρά αύξηση
(+ 5% έως + 15%)
Σημαντική αύξηση
(περισσότερο από + 15%)
Αποτελέσματα 2020
Πρόβλεψη 2021

Question Title

* 14. Εισάγετε οποιαδήποτε άλλα σχόλια μπορεί να έχετε εδώ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο και τη συνεργασία σας, η έρευνα τώρα ολοκληρώθηκε.

Ως αποζημίωση για την υποστήριξή σας, η EDA θα σας παρέχει δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση στην έκθεση του 2021 της ευρωπαϊκής βιομηχανίας κατεδαφίσεων.

Το e-mail σας δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με τα δεδομένα που παρείχατε προηγουμένως.

Η αναμενόμενη ημερομηνία κυκλοφορίας της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Κατεδαφίσεων είναι ο Ιούνιος 2021.
 
0 από 14 απαντήθηκαν
 

T