Question Title

* 1. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập năm nào?

Question Title

* 2. Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là ai?

Question Title

* 3. Có bao nhiêu chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII về phương hướng nhiệm vụ phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027?

Question Title

* 4. Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đề ra phương hướng nhiệm vụ phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027 với  những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Question Title

* 5. Theo quy định Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các đối tượng nào dưới đây là hội viên chính thức của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam?

Question Title

* 6. Theo quy định Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội viên chính thức của Hội LHPN Việt Nam có những quyền gì dưới đây?

Question Title

* 7. TYM được trao bằng khen Công trình, phần việc tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc trong số bao nhiêu Công trình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII?

Question Title

* 8. Nội dung công trình, phần việc tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc của TYM được TƯ Hội trao tặng tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là gì?

Question Title

* 9. Địa bàn đầu tiên TYM triển khai hoạt động ở đâu, vào năm nào?

Question Title

* 10. TYM được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động năm nào?

Question Title

* 11. Tính đến tháng 3/2022, TYM đang có bao nhiêu chi nhánh tại bao nhiêu tỉnh thành?

Question Title

* 12. Đối tượng của TYM là những ai?

Question Title

* 13. Chính sách vay vốn tại TYM quy định thế nào về tài sản thế chấp và phí hồ sơ đối với thành viên vay vốn?

Question Title

* 14. Vay vốn tại TYM, chị em phụ nữ được hưởng những quyền lợi gì?

Question Title

* 15. Các sản phẩm vốn vay vi mô của TYM (có mức vay từ 1 đến 50 triệu đồng) là những sản phẩm vốn nào dưới đây?

Question Title

* 16. Các sản phẩm vốn vay phi vi mô của TYM (có mức vay từ 51 đến 100 triệu đồng) là những sản phẩm vốn nào dưới đây?

Question Title

* 17. Theo Quy định tín dụng hiện hành của TYM quy định về việc miễn đi nộp tiền và thực hiện theo hình thức ủy quyền cho các thành viên thuộc đối tượng nào?

Question Title

* 18. Hiện nay, TYM có các sản phẩm tiết kiệm nào?

Question Title

* 19. Hiện nay TYM có các hoạt động cộng đồng nào cho chị em thành viên?

Question Title

* 20. Bạn dự đoán có bao nhiêu người tham gia cuộc thi này?

T