• Eesti
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Nederlands
  • Română
  • Slovenčina

Vitajte! V nasledujúcom dotazníku sa vás budeme pýtať na názory a skúsenosti z pohľadu vás, ako zamestnanca, ktorý bol dlhodobo neprítomný v práci kvôli jednému zo špecifikovaných chronických ochorení uvedených nižšie. Chceme sa tiež informovať o procese návratu do práce alebo o tom, či ste pokračovali v práci počas vašej liečby. Chceli by sme pochopiť to, akú podporu ste dostali pri návrate do práce od vášho zamestnávateľa, spolupracovníkov, odborových zväzov a iných príslušných organizácií. Vyplnením tohto dotazníka môžete prispieť k zhromažďovaniu informácií, ktoré nám pomôžu zlepšiť situáciu zamestnancov, ktorí sa po dlhodobej práceneschopnosti vracajú do práce. Vyplnenie dotazníka by malo trvať 10 až 15 minút.

Tento prieskum sa vykonáva v rámci výskumného projektu Vyjednávanie o návrate do práce vo veku demografických zmien prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov (REWIR), Projekt č. VS / 2019/0075, ktorým poverila Európska Komisia Centre for European Policy Studies (CEPS) a jeho projektových partnerov (Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce na Slovensku, Tallin University v Estónsku, Univerzita Luciana Blagu v Sibiu v Rumunsku, Inštitút ADAPT v Taliansku, Dublin City University v Írsku). Prieskum sa vykonáva prostredníctvom pridruženého partnera projektu, Holandskej nadácie Wageindicator Foundation.

T