• Eesti
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Nederlands
  • Română
  • Slovenčina

Welkom. Deze enquete gaat over uw opvattingen en ervaringen als werknemer met langdurig ziekteverlof ten gevolge van een van de onderstaande chronische ziektes of aandoeningen. We verzamelen ook informatie over uw proces van terugkeer naar het werk, of als u doorwerkte tijdens uw behandeling. We willen ook graag weten of en in welke u steun heeft ondervonden/ondervindt bij uw terugkeer op het werk van de kant van uw werkgever, collega's, vakbonden en andere organisaties die hierin een rol spelen. Door deze enquete in te vullen verschaft u ons informatie die ons beter in staat stelt de situatie van werknemers te verbeteren die (willen) terugkeren na een langdurige periode van ziekteverlof. Het invullen van de enquete duurt 10-15 minuten.

This survey is carried being conducted in the framework of the research project Negotiating return to work in the age of demographic change through industrial relations (REWIR), Project No. VS/2019/0075, commissioned by the European Commission (EC) to the Centre for European Policy Studies (CEPS) and its project partners (Central European Labour Studies Institute Slovakia, University of Tallinn Estonia, University of Lucian Blaga in Sibiu Romania, ADAPT Institute Italy, Dublin City University Ireland). The survey is implemented via the project’s associated partner the Dutch Wageindicator Foundation.

T