Ενημερωτικό δελτίο συμμετοχής

Έχεις κληθεί να λάβεις μέρος σε έρευνα στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Εξετάζοντας το υποκείμενο μοντέλο Ψυχολογικής Ευελιξίας/Ψυχολογικής Ακαμψίας, χρησιμοποιώντας καινοτόμες ψυχομετρικές μεθόδους». 

Πριν αποφασίσεις αν θα συμμετέχεις στην έρευνα αυτή, είναι σημαντικό να ενημερωθείς για τον ερευνητικό σκοπό και περιεχόμενο της έρευνας:

Ερευνητικός Σκοπός: Η μελέτη του θεωρητικού μοντέλου της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης, αλλά και των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών του μοντέλου, χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία, ψυχομετρικές μεθόδους και δείγματα συμμετεχόντων.

Διαδικασία Έρευνας: Θα κληθείς να απαντήσεις ανώνυμα σε κάποιες δημογραφικές ερωτήσεις, και σε οκτώ κλίμακες που αξιολογούν τις συνιστώσες του μοντέλου Ψυχολογικής Ευελιξίας/ Ψυχολογικής Ακαμψίας, αλλά και τις έννοιες αυτό-συμπόνιας και αντιλαμβανόμενου στρες. Ο χρόνος συμπλήρωσης τους υπολογίζεται περίπου στα 10-15 λεπτά. 


Συμμετοχή: Η συμμετοχή σου σε αυτή την έρευνα είναι εθελοντική, αλλά εξαιρετικά σημαντική για τους σκοπούς της έρευνας. Έχεις το δικαίωμα να αρνηθείς να συμμετέχεις στη μελέτη αυτή, οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς κανένα κόστος. 

Κίνδυνοι συμμετοχής: Με την συμμετοχή σου στην έρευνα αυτή δε θα υπάρχει καμία αρνητική επίπτωση. Αν λάβεις μέρος, θα πρέπει να αφιερώσεις λίγα λεπτά για την απάντηση των ερωτηματολογίων. 

Εμπιστευτικότητα/ ανωνυμία: Για όλες τις προσωπικές πληροφορίες που θα συλλεχθούν, θα τηρούνται αυστηρά τα μέτρα της εμπιστευτικής και ασφαλούς αποθήκευσης, με πλήρη ανωνυμία απαντήσεων, ώστε να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός οποιουδήποτε συμμετέχοντα. Τα ηλεκτρονικά αρχεία θα αποθηκεύονται σε φακέλους προστατευμένους με κωδικό πρόσβασης τους οποίους θα έχει μόνο η ερευνήτρια. Επίσης, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν σε συλλογικό και όχι σε ατομικό επίπεδο και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. 

Έγκριση έρευνας: Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται από διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η μελέτη αυτή έχει εγκριθεί από τριμελή επιτροπή ακαδημαϊκών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου.

Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλώ όπως επικοινωνήσεις με την ερευνήτρια Άντρια Χριστοδούλου (christodoulou.andria@ucy.ac.cy)

Question Title

* Έχω ενημερωθεί για τον σκοπό και περιεχόμενο της έρευνας και επιθυμώ να συμμετέχω.

Question Title

* Μόνο για φοιτητές/-τριες: σε περίπτωση πίστωσης βαθμού σε μάθημα, παρακαλώ όπως σημειώσετε τον κωδικό του μαθήματος για το οποίο θέλετε να πάρετε το βαθμό (π.χ ΨΥΧ111).

Question Title

* Μόνο για φοιτητές/-τριες: αν υπάρχει πίστωση βαθμού στο πιο πάνω μάθημα, παρακαλώ για χάρη ταυτοποίησης, σημειώστε τον αριθμό της ταυτότητας σας.

Page1 / 11
 
9% of survey complete.

T