Здравейте, приятели! Фондация „Състрадание Алцхаймер“ (България) е неправителствена организация, учредена през 2004 г. от близки и роднини на хора с болестта на Алцхаймер. Това е вид деменция - състояние, което се отличава с нарушаване на умствените способности, влошена концентрация, памет и др.
В момента фондацията реализира проект, озаглавен „Заедно уважаваме, популяризираме и действаме”, който цели да проучи нуждите на хората с деменция и техните семейства у нас. За нас е много важно да чуем гласовете на хората с деменция, техните близки и болногледачи. Ако Вие и/или Ваши близки са засегнати от деменция, моля, отделете десетина минутки, за да попълните анкетата. Тук няма „правилни” отговори, всяко едно мнение е ценно. Анкетата е напълно анонимна. Никаква лична информация няма да бъде разкривана по какъвто и да било начин. Резултатите от проучването ще бъдат публикувани само в обобщен вид.
Ако имате някакви въпроси за изследването или дейността на фондация „Състрадание Алцхаймер”, може да се свържете с нас оттук: https://alzheimerbulgaria.org/ 

Question Title

* 1. Като цяло, какви са Вашите очаквания за тенденциите в здравеопазване у нас през следващите 3 години? (моля, отбележете само един отговор)

Question Title

* 2. Според Вашите собствени впечатления, като цяло българското общество информирано ли е по темата за деменциите? (моля, отбележете само един отговор)

Question Title

* 3. Вие самата/ият до каква степен сте информиран/а по всяка една от изброените теми, свързани с деменциите? (моля, отбележете на всеки ред)

  Напълно информиран/а По-скоро информиран/а Не мога да отговоря  По-скоро не съм информиран/а Изобщо не съм информиран/а
Ранно разпознаване на симптомите на болестта
Отражение на болестта върху физическото състояние на засегнатите хора
Отражение на болестта върху психическото здраве на засегнатите хора
Отражение на болестта върху социалния живот на засегнатите хора
Правни последици за болните от деменции
Външни прояви на заболяването
Социални потребности на болните от деменции
Превенция срещу заболяването
Потребности на семействата на засегнатите от деменции
Разпознаване на лице, страдащо от деменция на публично място
Адекватни действия спрямо безпомощно лице с деменция на публично място
Социални институции, които осигуряват подкрепа за лица, страдащи от заболяването
Медицински заведения, които обслужват пациенти, засегнати от деменции
Различни форми за подкрепа на лица с деменция и техните близки

Question Title

* 4. Моля, предположете какъв е броят на хората у нас, които са засегнати от деменция? (моля, отбележете само един отговор)

Question Title

* 5. Според Вашите собствени разбирания, кое от изброените е най-подходящо за хората, които страдат от напреднала форма на деменция? (само един отговор)

Question Title

* 6. Вие лично имате ли познати, които в момента страдат от деменция?

Question Title

* 7. Вие лично имате ли близки, страдащи от деменция, за които се грижите в момента?

Question Title

* 8. Вие лично имате ли близки, които са починали в следствие на деменция?

Question Title

* 9. Вие лично изпитвате ли потребност от обучение по изброените теми?

  изпитвам голяма потребност  по-скоро изпитвам потребност  не мога да преценя  по-скоро не изпитвам потребност  изобщо не изпитвам потребност 
"Как да общувам с човек с деменция"
"Как да се грижа за човек с деменция"
"Как да обезопася жилището на човек с деменция"
"Как да планирам всекидневния живот на човек с деменция" 

Question Title

* 10. Според Вашия личен опит, до каква степен човек с деменция у нас има осигурен достъп до изброените услуги? (Моля, отбележете на всеки ред.)

  в много голяма степен  в голяма степен  нямам мнение в малка степен  в много малка степен 
достъп до медициниски грижи
достъп до социални услуги 
достъп до психологическа подкрепа 
достъп до услуги за домашен патронаж 
достъп до услуги по обезопасяване на жилищито 
достъп до специализирани транспортни услуги

Question Title

* 11. Ако Вие понастоящем се грижите за човек/хора с деменция, бихте ли споделили за Вас лично колко тежки са изброените проблеми? (Моля, отговорете на всеки ред)

  не се грижа за човек с деменция  много тежък проблем по-скоро тежък проблем  нямам мнение  по-скро не е тежък проблем  изобщо не е тежък проблем 
липса на разбиране от обществото
правни въпроси, свързани с деменцията 
административни въпроси, свързани с деменцията 
разходи, свързани с деменцията 
достъп до здравни грижи
достъп до социални услуги 
социална изолация на човека с деменция
общуване с човека с деменция 
поведение на човека с деменция
взаимоотношения в семейството 
собственото ви психическо натоварване 
собственото ви физическо натоварване 
организиране на подкрепа за човека с деменция у дома 
настаняване на човека с деменция на място за специализирана грижа (хоспис, дом и др.) 

Question Title

* 12. До каква степен Вашето жилище (ако Вие сте човек с деменция) или жилището на Вашия близък (ако вие сте роднина или болногледач на човек с деменция) е пригодно за обитаване от човек с деменция?

Question Title

* 13. Ако Вие в момента се грижите за близък с деменция, бихте ли казали колко често през последния един месец Вашият близък е излизал извън дома, който обитава?

Question Title

* 14. Ако Вие имате близък, засегнат от деменция, бихте ли казали как Вашият близък се придвижва най-често, когато е навън?

Question Title

* 15. Ако Вие се грижите за човек с деменция, бихте ли казали доколко изброените дейности, свързани с тази грижа, Ви затрудняват? (Моля, отговорете на всеки ред)

  силно ме затруднява по-скоро ме затруднява не се занимавам с тази дейност по-скоро не ме затруднява изобщо не ме затруднява
пазаруване 
почистване на жилището
готвене 
пране 
тоалет
гладене
поддръжка на двора/градината
закупуване на лекарства
водене на лекар
даване на лекарства 
четене на книги/вестници

Question Title

* 16. Ако Вие имате близък човек с деменция, бихте ли споделили от кого най-много Вашият близък получава подкрепа? (Моля, подредете на първо, второ, трето място и т.н.)

Question Title

* 17. Вие лично бихте ли одобрили човек, който страда от тежка форма на деменция, да бъде подложен на всяко едно от изброените? (моля за отговор на всеки ред)

  напълно одобрявам по-скоро одобрявам не мога да преценя по-скоро не одобрявам изобщо не одобрявам
Да бъде заключван в обезопасено помещение
Да бъде под постоянно видеонаблюдение
Да бъде проследяван с GPS-устройство

Question Title

* 21. Вие сте: (моля, отбележете всеки верен отговор)

Question Title

* 23. Каква е Вашата заетост в момента? (моля, отбележете всеки верен отговор)

Question Title

* 24. В кой сектор са основните Ви ангажименти?

Question Title

* 25. Вие лично имате ли в момента поставена диагноза за някаква форма на деменция?

Question Title

* 26. Какво е Вашето завършено образование?

Question Title

* 29. Ако искате да споделите нещо с екипа на Фондация „Състрадание Алцхаймер“, може да го направите тук:

Благодарим ва за съпричастността и участието в анкетата! 

T