• English
  • Español
  • Tiếng Việt
Khảo sát này được thiết kế để thu thập ý kiến về các ưu tiên quan trọng nhất trong ngân sách đối với cộng đồng. Khảo sát này không bao gồm và/hoặc đề cập đến các dịch vụ toàn diện do Thành phố Santa Ana cung cấp. Nếu quý vị muốn đề cập một chủ đề chưa có trong khảo sát này, vui lòng xem Câu hỏi 12 và cho chúng tôi biết điều gì là quan trọng nhất đối với quý vị.

Question Title

* 1. Mối liên hệ của quý vị với Thành phố Santa Ana là gì?

Question Title

* 2. Nếu biết, mã zip nơi quý vị cư trú, nơi kinh doanh và/hoặc nới thường xuyên đến là gì?

Question Title

* 3. Hai ưu tiên hàng đầu trong ngân sách của Santa Ana năm tới là gì? Nếu quý vị không thấy (các) chủ đề quan trọng nhất đối với mình, vui lòng ghi thêm vào ô trống.

Question Title

* 4. Hai ưu tiên thấp nhất trong ngân sách của Santa Ana năm tới là gì? Nếu quý vị không thấy (các) chủ đề ít quan trọng nhất đối với mình, vui lòng ghi thêm vào ô trống.

Question Title

* 5. Theo quý vị thì tầm quan trong mà Thành Phố Santa Ana tập trung vào các dự án sau là thế nào?

  Rất quan trọng Quan trọng Hơi quan trọng Không hề quan trọng
Cải thiện tình trạng vỉa hè
Giảm kẹt xe
Thêm công viên/không gian xanh
Thêm đèn đường dọc các tuyến đường của Thành Phố
Thêm lối băng qua đường

Question Title

* 6. Công lý môi trường là lĩnh vực được cộng đồng quan tâm. Chủ đề nào dưới đây là mối quan tâm lớn nhất của quý vị? Nếu quý vị không thấy chủ đề quan tâm nhất đối với mình, vui lòng ghi thêm vào ô trống.

  Rất quan trọng Quan trọng Hơi quan trọng Không hề quan trọng
Giảm chất chì
Thêm mái che tạo bóng mát (ví dụ: trồng thêm cây xanh, mái che cho thiết bị sân chơi)
Kiểm soát lũ
Giảm ô nhiễm không khí ở các khu công nghiệp

Question Title

* 7. Quý vị cảm thấy mức độ an toàn ở Santa Ana như thế nào?

Question Title

* 8. Theo quý vị thì tầm quan trong mà Thành Phố Santa Ana tập trung vào các khởi xướng an toàn công cộng sau đây là như thế nào? Nếu quý vị không thấy vấn đề an toàn công cộng quan trọng nhất đối với mình, vui lòng ghi thêm vào ô trống.

  Rất quan trọng Quan trọng Hơi quan trọng Không hề quan trọng
Giảm thời gian phản ứng của cảnh sát
Đầu tư vào các dịch vụ cảnh sát khác (Liên đoàn Hoạt động & Thể thao Cảnh sát, chương trình Đi tuần cùng Dân sự, Đánh Giá Nhóm Lực Lượng Phản Ứng)
Cải thiện dịch vụ kiểm soát động vật (động vật đi lạc, thu gom động vật chết...)

Question Title

* 9. Theo quý vị thì tầm quan trong mà Thành phố Santa Ana tập trung vào việc cải thiện sự tiếp cận các nhu cầu cơ bản của địa phương (hỗ trợ thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nơi ở tạm trú/nhà ở) là như thế nào?

Question Title

* 10. Theo quý vị thì tầm quan trong mà Thành Phố Santa Ana hướng nhiều nguồn lực hơn vào việc giảm tình trạng vô gia cư trong Thành phố là như thế nào?

Question Title

* 11. Theo quý vị thì tầm quan trong mà Thành Phố Santa Ana cải thiện việc áp dụng thi hành luật là như thế nào (giấy phạt để cỏ dại mọc quá nhiều, tòa nhà bỏ trống, kinh doanh bất hợp pháp…)?

Question Title

* 12. Theo quý vị thì ngân sách hiện tại của thành phố còn thiếu những dịch vụ nào khác? Những chương trình nào nên nhận được nhiều tài trợ hơn? Ghi câu trả lời của quý vị vào đây.

T