Евалуација на познавањата на основите за сајбер безбедност во работењето.

Ве молиме подолу оставете ги вашите податоци, заедно со е-пошта на која ќе добиете резултати од квизот, препораки и информации за следни чекори.

Доколку не сакате да ги споделите вашите податоци, имате можност и анонимно да одговорите на прашањата.
Page1 / 12
 
8% of survey complete.

Question Title

* 1. Вашите податоци

Question Title

* 2. Согласност

T