Question Title

* 1. Ainm an pháiste/do pháistí(Child's/children's name)

Question Title

* 2. Aois an pháiste/do pháistí(Child's/children age- please specify i.e Á(7) C(10))

Question Title

* 3. Dáta breithe an pháiste/do pháistí(Child's/children's date of birth.Please specify i.e Á(dd/mm/yy) C(dd/mm/yy))

Question Title

* 4. Seoladh baile(home address)

Question Title

* 5. Sonraí teagmhála an tuimitheora(Parent's contact details)

Question Title

* 6. Sonraí teagmhála tuismitheoir/caomhnóir eile (Secondary contact, parent/caregiver)

Question Title

* 7. NB An bhfuil riachtanais speisialta ar bith ag do pháiste nó an bhfuil ailleirgí ar bith ag do pháiste, má tá, tabhair sonraí le do thoil(NB Does your child have any additional needs or allergies, if so please provide us with any necessary information.

Gheobhaidh tú ríomhphost le dearbhú go bhfuil áit faighte ag do pháiste ar an champa ar an 22 Iúil. Dúnfar an suirbhé nuair a bheidh spásanna líonta. Má éiríonn le d'iarratas cuirfear sonraí íocaíochta. €50 costas an champa. €40 do aon deirfiúr/deartháir ina dhiaidh sin.

You will receive an email on 22 July confirming whether or not your child has a secured a place on the camp. If your application is successful we will send you payment details for an online tranfer. Camp cost: €50 per child, €40 for any additional siblings.

Braitheann gach campa ar éileamh. Aoiseanna bunaithe ar aois do pháiste ar n 1 Eanáir 2022. Is do pháistí a bhfuil cónaí orthu nó a fhreastalaíónn ar scoil i nGaeltacht na Mí na campaí seo.

All camps are subject to demand. Age = age of your child on 1/1/22. These camps are for children who live and/or attend school in Ráth Chairn and Baile Ghib.

T