Ediția 2022-2023

LEGENDA
Info echipă - Punctele 1 - 3
Categoria RECICLARE - Punctele 4 - 9
Categoria TÂRGURI - Punctele 10 - 13
Categoria IGIENIZARE - Punctele 14 - 18
Categoria PLANTARE & AMENAJARE SPAȚIU VERDE - Punctele 19 - 25
Activități suplimentare - Punctele 26 - 35

Question Title

1. Numele școlii înscrise în concurs:

Question Title

2. Localitatea:

Question Title

3. Nume coordonator / coordonatori echipă:

Question Title

4. Câte ore ați dedicat în acest modul organizării și desfășurării activităților în proiect?
(se va completa individual pentru fiecare profesor coordonator)

Question Title

5. Dacă
- sunteți la prima participare în concurs
- ați aflat despre Eco Provocarea de la un cadru didactic care participă în concurs anul acesta
VĂ RUGĂM SĂ ÎI MENȚIONAȚI NUMELE ȘI LICEUL DIN CARE FACE PARTE (pentru acordarea de puncte suplimentare)

Question Title

6. Tipuri de deșeuri colectate & predate (cantitatea exprimată în kg)

Question Title

7. Câți voluntari au participat la activitățile pe care le raportați?

Question Title

8. Încarcă aici bonul/ bonurile de cântar pentru deșeurile predate.
(beneficiarul de pe bon = școala sau un ecoambasador).

PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

9. Încarcă aici bonul/ bonurile de cântar pentru deșeurile predate.
(beneficiarul de pe bon = școala sau un ecoambasador).

PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

10. Link album cu fotografii legate de RECICLARE - activități desfășurate, depozitare, încărcare:

Question Title

11. Descrie, în 5-10 rânduri, cum ați organizat activitățile de colectare a deșeurilor reciclabile (concursuri pe clase, vizite la reciclatori, campanii etc.) și ce impact au avut acestea (experiența participanților, beneficiile în comunitate etc.). Descrierea activităților și necesitatea lor pot aduce puncte suplimentare echipei.

Question Title

12. Date legate de organizarea și rezultatele TÂRGURILOR:

Question Title

13. Descrieți, în câteva rânduri, cum ați organizat activitățile (colectare/ stocare produse, strângere voluntari, identificare beneficiari, logistică, atmosfera în timpul evenimentelor, impact asupra participanților etc.). Dacă obiectele colectate au fost donate unor grădinițe, centre pentru copii, spitale, biserici se vor oferi detalii legate de alegerea locației, reacția participanților, alte date considerate importante.
Descrierea activităților și necesitatea lor pot aduce puncte suplimentare echipei.

Question Title

14. Încarcă procesul verbal de predare-primire (care să includă o listă cu toate obiectele), semnat și ștampilat de către entitatea juridică care a primit donațiile.
Scanează documentul oficial și încarcă-l aici. Pot fi încărcate mai multe printscreen-uri/ poze în același document.

PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

15. Link album cu fotografii cu colectarea și predarea obiectelor - să reiasă tipul și cu aproximație numărul acestora:

Question Title

16. Data + Locația în care s-a desfășurat activitatea de IGIENIZARE
(ex: Curtea școlii, Cartierul Tei etc.)

Question Title

17. Descrie, în 5-10 rânduri, cum ați organizat activitatile (identificare locație, strângere voluntari, logistică, parteneriate, implicare autorități locale etc.) și ce impact au avut acestea (experiența participanților, beneficiile în comunitate etc.).
Descrierea activităților și necesitatea lor pot aduce puncte suplimentare echipei.

Question Title

18. Rezultatele activității de igienizare:

Question Title

19. Dacă ați participat la o acțiune organizată de o altă instituție sau asociație, încarcă aici adeverința din care să reiasă explicit numărul de saci strânși de ecoambasadorii și voluntarii echipei de concurs.
(Se pot atașa adeverințe eliberate de liceu, care certifică corectitudinea informațiilor relatate în formularul de raportare).
Pot fi încărcate mai multe printscreen-uri în același document.

PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

20. Link album cu fotografii relevante de la IGIENIZARE - minum 5 fotografii/ activitate

PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

21. Date legate de activitatea de PLANTARE raportată:

Question Title

22. Încarcă aici adeverința de la beneficiar din care să reiasă numărul de puieți plantați de echipa înscrisă în concurs, data și locul evenimentului și numărul de voluntari aduși.
(Dacă aveți mai multe adeverințe, contactați-ne la ecoprovocareajuniori@viitorplus.ro)
Se contorizează doar puieții plantați de voluntarii aduși de echipa de concurs (elevi, profesori, părinți), nu și puieții plantați de restul voluntarilor aduși de organizator. Acest lucru trebuie să reiasă clar din adeverința doveditoare.
Scanează documentul oficial și încarcă-l aici.

PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

23. Link album cu fotografii relevante de la PLANTARE - minum 5 fotografii/ activitate

PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

24. Detalii legate de activitatea de amenajare spațiu verde raportată

Question Title

25. Descrieți, în 5-10 rânduri, cum ați planificat și organizat activitatea echipei în vederea amenajării spațiului/spațiilor verzi raportate (identificare locație, parteneriat, logistică) și ce impact a produs implicarea echipei în obținerea rezultatului final (cum a fost primită inițiativa, împărțirea sarcinilor, atmosfera în interiorul echipei, experiența dobândită). Se va preciza un număr estimativ de obiecte de mobilier confecționate și montate, aranjamente,etc.

Question Title

26. Încarcă aici parteneriatul cu instituția beneficiară a activității de amenajare a spațiului verde

PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

27. Link album cu fotografii relevante de la activitatea de amenajare - minum 5 fotografii/ activitate

Question Title

28. S-au organizat ateliere educative în baza curriculei ViitorPlus aflată la secțiunea https://www.ecoprovocarea.ro/resurse-profesori/ ? Dacă da, menționează titlul atelierelor, data/ datele susținerii lor și numărul de participanți/ atelier:

Question Title

29. Tabele participanți ateliere (cu nume + semnături participanți și data)

PDF, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

30. Link album cu fotografii de la ateliere - minim 2/ atelier și 1-2 filmulețe, denumite din care să reiasă numărul participanților, tema atelierului/ metoda propusă de atelier:

Question Title

31. Detaliază evenimentele organizate sub forma Campaniilor de conștientizare pe tema colectării selective și reciclării (dacă e cazul):

Question Title

32. Tabel participanți campanii (modelul specific):
Pot fi încărcate mai multe pagini scanate în același document.

PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

33. Link album cu fotografii de la CAMPANII - minim 2/ campanie și 1-2 filmulețe, denumite din care să reiasă numărul participanților, tema campaniei de conștientizare:

Question Title

34. Dovezi pentru puncte suplimentare (linkuri media):
Știre originală (print, online, televiziune locală sau națională, postare pagina FB/site școală sau echipa - nu grup închis) 
Filmuleț educațional (vlog) pe teme de mediu - maxim 1/ lună
Poză postată pe Instagram (poze cu #ecoprovocarea, #ecoprovocareajuniori și #ecoambasador și tag @ecoprovocarea) - maxim 5
(Dacă nu ajung spațiile de mai jos, scrie la adresa ecoprovocareajuniori@viitorplus.ro)

Question Title

35. Încarcă un document cu articole de presă scrisă scanate/ scanate.

PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

36. Încarcă un document cu capturile de ecran ale instastory-urilor postate.

PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

37. Echipe noi aduse în concurs (vă rugăm să menționați numele unității de învățământ și al profesorului coordonator)

Question Title

38. Bifând butonul de mai jos, certificați corectitudinea datelor completate în prezentul Raport de activitate.
Organizatorul concursului își rezervă dreptul verificării informațiilor. Informațiile eronate pot duce la depunctarea echipei sau descalificare.

T