ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το 1995, η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (International Cooperative Alliance ) υιοθέτησε την Δήλωση για την Συνεταιριστική Ταυτότητα. Στην συνέχεια και αφού αναγνωρίστηκε από πολλές κυβερνήσεις και πολυμερείς οργανισμούς, ενσωματώθηκε στο καταστατικό της ICA. Η Δήλωση ορίζει το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο, κάνει σαφείς τις συνεταιριστικές και ηθικές αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται, και ορίζει επτά διεθνείς αρχές λειτουργίας οι οποίες ισχύουν για όλα τα είδη των συνεταιρισμών. Η καθιέρωση της Δήλωσης είναι αυτή η οποία διακρίνει τους συνεταιρισμούς ως το μόνο επιχειρηματικό μοντέλο με παγκόσμιες συμφωνημένες αρχές, οι οποίες στηρίζονται στη θεμελίωση κοινών αξιών. Το 2015, η ICA δημοσίευσε τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Συνεταιριστικές Αρχές, με στόχο να υποστηρίξει την εφαρμογή των αρχών στη διακυβέρνηση και τη λειτουργία των συνεταιρισμών στον 21ο αιώνα.

Με το 33ο Παγκόσμιο Συνεταιριστικό Συνέδριο (33rd World Cooperative Congress), το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 στην Σεούλ της Κορέας, η ICA ξεκίνησε ένα εκτενή αναστοχασμό και τη διαβούλευση αποσκοπώντας να εμβαθύνει στη συνεταιριστική μας ταυτότητα και να διερευνήσει πόσο καλά η Δήλωση έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Με επικεφαλής την Συμβουλευτική Ομάδα για την Συνεταιριστική Ταυτότητα , ένα όργανο το οποίο συστήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ICA, η διαβούλευση θα εξετάσει ερωτήματα όπως: Είναι ορισμένη επαρκώς η συνεταιριστική ταυτότητα; Είναι ευρέως κατανοητή; Οι συνεταιρισμοί λειτουργούν με τρόπο συνεπή με αυτή την ταυτότητα; Αν όχι, γιατί δεν είναι συνεπής ο τρόπος λειτουργία τους; Απαιτούνται κάποιες αλλαγές στον επίσημο ορισμό της ταυτότητάς μας; Μπορούν να αναπτυχθούν άλλα εργαλεία για την ενίσχυση της κατανόησης της συνεταιριστικής ταυτότητας από τους συνεταιρισμούς και την τόνωση της δράσης από την πλευρά τους σύμφωνα με αυτήν;

Η συνεταιριστική μας ταυτότητα είναι πιο σημαντική παρά ποτέ σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή. Η συμμετοχή της παγκόσμιας συνεταιριστικής κοινότητας σε αυτή τη διαβούλευση για την εμβάθυνση της ταυτότητάς μας είναι ζωτικής σημασίας. Για να βοηθηθεί η Συμβουλευτική Ομάδα στον προγραμματισμό του έργου της, οι συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο, τα μέλη και οι υπάλληλοί τους, καθώς και όλα τα άλλα άτομα που εμπλέκονται με τους συνεταιρισμούς καλούνται να συμπληρώσουν αυτή τη σύντομη έρευνα. Ελπίζω να αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε αυτή την έρευνα και να μοιραστείτε αυτόν τον σύνδεσμο και με άλλους. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Santosh Kumar στο email Kumar@ica.coop .

Μια ερώτηση στο τέλος της έρευνας, σας ζητά εάν θα θέλατε να συμμετάσχετε στην ευρύτερη διαβούλευση. Εάν απαντήσετε ναι, θα σας προσθέσουμε στη λίστα αλληλογραφίας μας και θα σας ενημερώσουμε για επερχόμενες δραστηριότητες. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

 

Alexandra Wilson
Πρόεδρος Συμβουλευτικής Ομάδας Συνεταιριστικής Ταυτότητας της ICA 

T