Prezentul chestionar a fost întocmit în cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Rurală a Judeţului Teleorman pentru perioada 2022 -2030 și are ca scop evaluarea percepției cetățenilor, mediului de afaceri și angajaților din instituțiile publice cu privire la problemele existente la nivelul comunei din care provin, precum și la oportunitățile de dezvoltare în următoarea perioadă de programare, pentru a facilita procesul de diagnoză la nivel local.

Pentru ca rezultatele prezentului chestionar să reflecte o variantă cât mai obiectivă a situației actuale, vă rugăm ca la toate întrebările cu variante unice de răspuns să bifați o singură căsuță de răspuns (¨). În cazul în care considerați că niciuna dintre variantele de răspuns nu se aplică sau considerați ca fiind relevant un alt răspuns, îl puteți înscrie în caseta marcată cu sintagma Alta/Altul/Altele.

În acest scop, vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde întrebărilor de mai jos, a căror analiză va servi echipei de elaborare a strategiei. Chestionarele se completează în mod anonim.
 
Vă mulţumim pentru participare!

Question Title

* 1. Care este comuna în care locuiți/ lucrați?

Question Title

* 2. De cât timp locuiți în comună?

Question Title

* 3. Vârsta dumneavoastră este:

Question Title

* 4. Sexul:   

Question Title

* 5. Care este ocupația Dumneavoastră?

Question Title

* 6. Care este nivelul dvs. de studii?

Question Title

* 7. Aveți  un loc de muncă  stabil?

Question Title

* 8. Gospodăria  dvs. este dotată cu ( vă rugăm bifați ce se potrivește pentru gospodăria dvs) ?

Question Title

* 9. Raportat la nivelul comunei în care locuiți/lucrați, care considerați că  sunt principalele 3 probleme întâlnite?

Question Title

* 10. Raportat la comuna în care locuiți  cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele aspecte:

  Foarte mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte nemulțumit(ă) Nu știu/ nu răspund Nu am în comună serviciile menționate
Alimentare cu apă și canalizare
Curățenie și gestiunea deșeurilor
Iluminat public
Întreținere infrastructură rutieră și pietonală
Infrastructură educațională ( grădinițe, creșe, școli, licee)
Locuri de joacă pentru copii
Siguranța și ordinea publică
Supraveghere video

Question Title

* 11. Aveți asistență medicală permanent în comuna dvs.?

Question Title

* 12. Care sunt serviciile medicale de care ați avea nevoie în comuna dumneavoastră și nu există la momentul actual?

Question Title

* 13. În momentul de față, aveți  în posesie și în stare de funcționare echipamentele de mai jos? (vă rugăm bifați ce dețineți)

Question Title

* 14. Din punctul Dumneavoastră de vedere, menționați care ar fi primele trei priorități/proiecte (domenii) în care ar trebui să se investească în perioada următoare în comuna în care locuiți:

Question Title

* 15. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de felul  în care trăiți?

Question Title

* 16. Care considerați că sunt motivele pentru care un turist ar trebui să viziteze comuna Dvs? Enumerați cel puțin 3 astfel de motive (exemple concrete).

Question Title

* 17. Există în comuna dumneavoastră facilități de cazare și de servire a mesei? 

Question Title

* 18. Ce părere aveți despre dezvoltarea comunei prin digitalizare - stații electrice de încărcare a autovehiculelor, internet stradal, etc. ( vă rugăm dezvoltați)?

Question Title

* 19. *ÎNTREBARE ADRESATĂ DOAR REPREZENTANȚILOR MEDIULUI DE AFACERI
În ce domeniu își desfășoară activitatea preponderent, firma Dumneavoastră?

T