Screen Reader Mode Icon
[ਟਰਿੱਗਰ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।]

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਸਰਵਿੰਗ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਜ਼ (CASSA) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਂਟੀ-ਹੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਗੁਮਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ "ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ" ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ; ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ - ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

Question Title

1. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ?

Question Title

2.  ਉਮਰ

Question Title

3. ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ? (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੈਕ ਕਰੋ)

Question Title

4. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ (ਆਪਣੇ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਮ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ, ਆਦਿ)

Question Title

5. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? (ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ - ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਣ, ਮੀਮਜ਼, ਜਿਫਸ, ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) 

0 of 18 answered
 

T