Screen Reader Mode Icon
Nėra organizacijų, kuriose nebūtų atlygio, tačiau ne visos organizacijos darbuotojų atlygį valdo optimaliai.

Geros atlygio sistemos paskirtis - pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti reikalingų kompetencijų darbuotojus, palaikyti kompanijos kultūrą ir skatinti organizacijos elgsenas, vedančias į strateginių tikslų įgyvendinimą. 

Atlikę šį testą, sužinosite savo atlygio praktikų stipriąsias ir silpnąsias puses, galėsite palyginti savo kompanijos atlygio sveikatą su kitų.

Question Title

1. Ar žinote, su kuo jūsų kompanija konkuruoja dėl darbuotojų?

Question Title

2. Ar vadovų komanda žino, su kuo jūsų kompanija konkuruoja dėl darbuotojų?

Question Title

3. Ar žinote, koks jūsų konkuravimo rinkoje dėl darbuotojų išskirtinumas?

Question Title

4. Ar esate sutarę tarp vadovų ir įvardiję, koks jūsų konkuravimo dėl darbuotojų išskirtinumas?

Question Title

5. Ar sutarę atlygio ribas kompanijoje, atskiriems darbuotojams darote išimčių?

Question Title

6. Ar jūsų atlygio struktūra ir principai padeda kompanijai įgyvendinti strategiją?

Question Title

7. Ar atlygis susietas su darbuotojų rezultatyvumu?

Question Title

8. Ar atlygis susietas su darbuotojų kompetencijomis?

Question Title

9. Ar turite atlygio politiką arba atlygio strategijos gaires, suprantamas aukščiausio lygio vadovams?

Question Title

10. Ar turite atlygio politiką arba atlygio strategijos gaires, suprantamas visiems vadovams?

Question Title

11. Ar turite atlygio politiką arba atlygio strategijos gaires, suprantamas visiems darbuotojams?

Question Title

12. Koks jūsų darbuotojų savanoriškos kaitos metinis rodiklis?

Question Title

13. Dėl kokios svarbiausios priežasties darbuotojai dažniausiai palieka jūsų kompaniją?

Question Title

14. Iš kur žinote apie priežastis, dėl kurių darbuotojai dažniausiai palieka kompaniją?

Question Title

15. Ar jūsų kompanija yra dalyvausi atlygio rinkos tyrimuose?

Question Title

16. Ar peržiūrite darbuotojų atlygį kasmet?

Question Title

17. Ar jūsų darbuotojai žino savo pozicijos vertę, tai yra pozicijos atlygio ribas?

Question Title

18. Ar jūsų darbuotojai žino kitų pozicijų vertę, tai yra pozicijų atlygio ribas?

Question Title

19. Ar jūsų kompanija turi kintamo atlygio schemas (bonusus, premijas, pelno dalybas, akcijas, kt.)?

Question Title

20. Ar išmokėjus kintamą atlygį (bonusus, premijas, pelno dalybas, akcijas), analizuojate išmokų dydį ir individualius, komandų, kompanijos rezultatus?

Question Title

21. Ar kompanijoje taikote papildomas naudas (sveikatos draudimą, papildomas atostogas, pensijų kaupimą, laisvalaikio ar sporto programų kompensavimą ar kitą)?

Question Title

22. Ar skaičiuojate papildomų naudų krepšelio vertę ir komunikuojate darbuotojams?

Question Title

23. Ar skiriate dėmesio viso atlygio komunikacijai kompanijoje?

Question Title

24. Atlygio valdymo tema mums aktuali

Question Title

25. Jūsų duomenys

Question Title

26. Jūsų kompanijos darbuotojų skaičius

026 atsakyta
 

T