Πρόγραμμα επιδότησης ( Ψηφιακό Βήμα ) ( Ψηφιακό άλμα ) ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στο ερωτηματολόγιο αυτό σημειώνονται ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη (01/01/2015-31/12/2017), οι υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τις οποίες ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση.

Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ο δικαιούχος κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του.
Το πρώτο πρόγραμμα είναι το ( Ψηφιακό Βήμα ) και αφορά επενδύσεις από 5.000 μέχρι και 50.000 ευρώ, και με επιδότηση 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Το δεύτερο πρόγραμμα είναι το ( Ψηφιακό Άλμα ) και αφορά επενδύσεις από 55.000 μέχρι και 400.000 ευρώ, και με επιδότηση 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.


Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΑΡΞΗ : 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΛΗΞΗ : ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 15/11/2018  
 
BS BUSINESS SOLUTIONS 
Ακαδημίας 71
ΤΚ: 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο: 216 900 45 40 
www.bsbusinesssolutions.com
Η ερωτήσεις που (αρχίζουν με *) είναι υποχρεωτικές.

Question Title

* Διεύθυνση ;

Question Title

* Η Έναρξη της εταιρείας σας είναι πριν την 31/12/2015

Question Title

* Διαθέτω (LAN , WAN/VPN ) 

Question Title

* Διαθέτω 

Question Title

* Υπάρχουν υπηρεσίες Νέφους στην επιχείρηση σας (Cloud Computing)

Question Title

* Διαθέτω Ηλ. Υπολογιστής(ες), Server(s)

Question Title

* Εξοπλισμός Γραφείου (printers, scanners, projectors)

Question Title

* Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, tablets, set top boxes)

Question Title

* Έχετε ιστοσελίδα στην επιχείρηση σας

Question Title

* Αν ναι αναγράψτε μας την ιστοσελίδα της επιχείρηση σας

Question Title

* Διαθέτω σύνδεση σε e-market places (πχ Amazon, Ebay κτλ)

Question Title

* Προωθηθείτε την επιχείρηση στο Ψηφιακό μάρκετινγκ (διαφημίσεις Google Ads, διαφημίσεις στο facebook Ads etc) 

Question Title

* Έχετε παρουσία στα Social media

Question Title

* Έχετε E-shop / σύστημα κρατήσεων στην επιχείρηση σας

Question Title

* Διαθέτω σύστημα για Ασφαλείς Πληρωμές

Question Title

* Έχετε Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Question Title

* Διαθέτω λογισμικό για Ηλεκτρονική Τιμολόγησης

Question Title

* Διαθέτω εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)

Question Title

* Διαθέτω εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)

Question Title

* Διαθέτω εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

Question Title

* Έχετε Εφαρμογές γραφείου, Antivirus

Question Title

* Διαθέτω Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας

Question Title

* Η Επιχείρηση είναι ενταγμένη σε προηγούμενες δράσεις ΤΠΕ (e-services, e-security, digi-retail, digi-lodge, digicontent, ICT4GROWTH)

Question Title

* Τι ύψος επένδυσης σκοπεύετε να υλοποιήσετε: ( στην Ψηφιακή τεχνολογία ) Περιλαμβάνονται δαπάνες, και νέο προσωπικό

Question Title

* Ιδιωτική συμμετοχή καλύπτουμε με ιδίους πόρους ( της ίδιας συμμετοχής )

Question Title

* Επιλέξιμες δαπάνες που θα εξακολουθήσετε

Ψηφιακή κατάταξη επιχείρησης
Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ο δικαιούχος κατατάσσεται αυτόματα σε  μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του, ως ακολούθως:
Επίπεδα Ψηφιακής Ωριμότητας
Βαθμός Ψηφιακή Βαθμίδα
15 – 18 Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα
8.5 – 14,5 Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα
4,5 – 8 Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα
0 – 4 Δ - Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα

Question Title

* Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι για το οποίο δεν καλυφτήκατε από τις παραπάνω ερωτήσεις? 

Question Title

* NEWLETTER
Δέχεστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για όλα τα τελευταία νέα για επιδοτήσεις και προγράμματα ΕΣΠΑ στο e-mail σας  BS BUSINESS SOLUTIONS

Question Title

* Αποδέχομαι να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την https://www.bsbusinesssolutions.com

Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον που μας δείχνετε.

Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου Σύμβουλος της Εταιρείας μας θα σας ενημερώσει άμεσα για τα Επίπεδα Ψηφιακής Ωριμότητας της συγκεκριμένης προτάσεως

Τα στελέχη της ( Bs Business Solutions ) και ή ειδικότητες των στελεχών καλύπτουν τους κλάδους της Οικονομίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Τεχνολογίας.
 

T