Labdien!

Latvijas Pilsoniskā alianse šobrīd īsteno pētījumu par nevalstiskā sektora līdzdalību nacionālā līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā. Izpētes ietvaros vēlamies apkopot to organizāciju vērtējumus un viedokļus, kuras pēdējo 2 gadu laikā ir piedalījušās kādās lēmumu pieņemšanas aktivitātēs. Tādēļ – ja Jūsu organizācija ir tādās piedalījusies (publiskās apspriešanā, darba grupu, konsultatīvo komisiju, u.tml. darbā), lūdzam veltīt aptuveni 10-15 minūtes laika un aizpildīt aptaujas anketu.

Aptauja ir anonīma un visa iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā!

Lūdzam anketu aizpildīt līdz š.g. 26.jūlijam!

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

Latvijas Pilsoniskā alianse
Alberta iela 13, Rīga, LV - 1010
+371 24245580
alianse@nvo.lv
www.nvo.lv

T