Cilësitë e dëshiruara në Superintendentin e ri

* 1. Cilin grup përfaqësoni? (Ju lutemi zgjidhni vetëm një)

* 2. Ky studim do të jetë në dispozicion deri Kur të merret një vendim.

UDHËZIME: Ju lutemi lexoni secilën nga 30 cilësitë e mëposhtme dhe zgjidhni10 karakteristikat që besoni se janë më të rëndësishme për organizatën tuaj, në përzgjedhjen e një kandidati. Nuk është e nevojshme të vini ne dukje përzgjedhjen tuaj; thjesht vendosni një shenjë  pranë karakteristikave që ju mendoni se janë më të rëndësishme.

JU LUTEMI ZGJIDHNI VETËM 10

T