Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας

Προσφέρουμε Δωρεάν προ αξιολόγηση προϋποθέσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΕΣΠΑ “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητα” συμπληρώνοντας το κάτωθι ερωτηματολόγιο:
Η δράση με τίτλο «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Προϋπολογισμός Οι προτάσεις που θα κατατεθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 20.000 έως 200.000 ευρώ.

Επειδή στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων με εξαγωγική δυναμική για το λόγο αυτό, όπως φαίνεται στον πίνακα τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης συνδέονται με εξαγωγικές επιδόσεις (μπορεί να φτάσει μέχρι 65%) 

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν (2) Δυο άτομα πλήρης απασχόλησης για το έτος 2018

 Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και την 31/12/2014.

Λήξει έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού.

Οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας 
 
BS BUSINESS SOLUTIONS 
Ακαδημίας 71
ΤΚ: 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο: 216 900 45 40 
www.bsbusinesssolutions.com
Email: info@bsbusinesssolutions.com

Η ερωτήσεις που (αρχίζουν με *) είναι υποχρεωτικές.

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 2. Έχετε κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • Προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα πρέπει η Επιχειρήσεις να έχουν συσταθεί έως και την 31/12/2014

Question Title

* 3. Ποιες χρήσεις ήταν σε κερδοφορία.

Question Title

* 4. Έχετε τουλάχιστον δυο άτομα πλήρης απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης για το έτος 2018 του επενδυτικού σχεδίου.

(Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ): θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα.)

Question Title

* 6. Ποιος θα είναι o Προϋπολογισμός της επένδυση σας.
Οι προτάσεις που θα κατατεθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 20.000 έως 200.000 ευρώ.Με το ποσοστό της επιδότησης να αγγίζει ακόμη και το 65% 

Question Title

* 7. Υπάρχει δυνατότητα Ιδιωτικής συμμετοχής.

Question Title

* 8. Επιλέξιμες δαπάνες που θα εξακολουθήσετε.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Δηλαδή οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες, είναι οι εξής:

Question Title

* 9. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι για το οποίο δεν καλυφτήκατε από τις παραπάνω ερωτήσεις? 

Question Title

* 10. NEWLETTER
Δέχεστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για όλα τα τελευταία νέα για επιδοτήσεις και προγράμματα ΕΣΠΑ στο e-mail σας  BS BUSINESS SOLUTIONS

Question Title

* 11. Αποδέχομαι να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την https://www.bsbusinesssolutions.com

Οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
 
Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον που μας δείχνετε.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.


Τα στελέχη της ( Bs Business Solutions ) και ή ειδικότητες των στελεχών καλύπτουν τους κλάδους της Οικονομίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Τεχνολογίας.
 
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

T