Trang Mở Đầu

Cám ơn quý vị đã dành thời giờ tham gia vào cuộc thăm dò ý kiến này. Cuộc thăm dò ý kiến này được lập ra để thu thập sự góp ý về công việc bảo trì đường xá đã được thực hiện qua Dự Án Sửa Đường Tacoma. Dữ kiện từ cuộc thăm dò ý kiến này sẽ giúp Thành Phố cải thiện sự hoạt động.
Bấm vào đây để quảng cáo 30 giây cho Dự Án Sửa Đường Tacoma.

T