Obaveštenje o privatnosti podataka 

British Council će prikupljati i čuvati informacije o ličnosti o svim učesnicima programa.  British Council će koristiti ove podatke o ličnosti u sledeće svrhe:
  • za upravljanje odnosima između učesnika i British Council-a
  • za komunikaciju sa učesnicima u cilju davanja odgovora na njihove upite.
Video materijal koji učesnici pošalju biće korišćen isključivo u svrhu analize sadržaja i neće biti distribuiran niti korišćen u bilo koje druge svrhe.

British Council primenjuje Zakon o zaštiti podataka Velike Britanije iz 2018. godine i zakone drugih zemalja koji ispunjavaju međunarodno prihvaćene standarde. Učesnici na takmičenju mogu da ostvare svoja prava u vezi sa svojim ličnim podacima koje poseduje British Council, zatraže od nas da ispravimo bilo kakve netačne podatke u tim informacijama ili povuku svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti putem odeljaka o privatnosti na našem veb-sajtu, ili da kontaktiraju lokalnu kancelariju British Council-a.

Ukoliko ste zabrinuti o tome kako smo iskoristili vaše lične informacije, takođe imate prava da podnesete žalbu regulatornom telu koje je nadležno za zaštitu podataka o ličnosti. Vaše informacije se čuvaju 7 godina od trenutka kada su dobijene.

Question Title

* 1. Ime i prezime:

Question Title

* 2. Email

Question Title

* 3. Pol:

Question Title

* 4. Godine starosti:

Question Title

* 5. Status:

Question Title

* 6. Mesto stanovanja:

Question Title

* 7. Da li ste član neke organizacije/mreže/pokreta?

Question Title

* 8. Da li ste predstavnik ili radite sa pripadnicima manjinskih zajednica ili neke od marginalizovanih grupa (mladi iz ruralnih područja, mladi koji nisu zaposleni i ne nalaze se u nekom od programa obuke ili obrazovanja, pripadnici različitih etničkih ili verskih zajednica, LGBTI populacije, mladi sa invaliditetom, itd.)?

Question Title

* 9. Znanje engleskog:

Question Title

* 10. Da li želite da odgovorite na pitanja:

T