Lični podaci

Question Title

* 1. Ime i prezime

Question Title

* 2. Adresa i grad

Question Title

* 3. Broj telefona

Question Title

* 4. Elektronska pošta (e-mail)

Question Title

* 5. Podaci o Pokretaču promena koji se nominuje

Question Title

* 6. Internet prezentacija (sajt) Pokretača promena koji se nominuje

Podaci o kampanji/inicijativi javnog zagovaranja

Question Title

* 8. Naziv kampanje/inicijative

Question Title

* 9. Početak kampanje/inicijative

Date

Question Title

* 10. Završetak kampanje/inicijative

Date

Question Title

* 11. Mesto realizacije

Question Title

* 12. Tema i kratak opis kampanje/inicijative

Question Title

* 13. Detalji i brojevi kampanje/inicijative
Dopišite važne rezultate kampanje/inicijative, linkove ka materijalima i slično

Question Title

* 14. Šta ovaj projekat/kampanju javnog zagovaranja/neformalnu grupu/pojedinca/ku čini inovativnim?

Question Title

* 15. Zašto ovaj projekat/kampanja javnog zagovaranja/neformalna grupa/pojedinac/ka zaslužuje pobedu?

Question Title

* 16. Vaši lični podaci biće obrađeni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Svi navedeni podaci biće iskorišćeni samo u svrhu realizacije ovog konkursa i neće biti prosleđivani trećim stranama.

Question Title

* 17. Pošalji mi kopiju prijave na mejl

Pažnja! Sva polja označena * su obavezna. Molimo Vas proverite da li ste pravilno popunili prijavu.
Nepotpune prijave neće ući u proces selekcije.

T