Eolas:

Breis Eolais: 091-553838 / 087-2995452

Tá tallann dhochreidte ag aos óg na linne seo, ní hamháin sna healaíona dúchasacha, ach sa teicneolaíocht chomh maith. Tabharfaidh FÍS deis do dhaoine óga le Gaeilge aithne a chur ar chairde nua agus a gcuid tallainne sna healaíona dúchasacha a fhorbairt le chéile chun saothair nua físe ar ardchaighdeán a chruthú.


Beidh scoth na n-áisitheoirí gairmiúla i mbun teagaisc – ina measc: Darach Mac Con Iomaire (Scríobh) Nollaig Ní Laoire (Amhránaíocht) Sibéal Davitt (Damhsa) Oisín Mistéil (Teic & Eagarthóireacht) Neasa Ní Chuanaigh (Puipéadóireacht) Éilís Lennon (Ceol) & Dara McGee (Ealaín).


Nascfaidh an campa seo na gnéithe ealaíne, ceoil agus teicneolaíochta le chéile i bhfóram taitneamhach agus spreagúil.

                     
Dé Luain 27 Iúil – Dé Sathairn 8 Lúnasa 2020

 

Costas: €50 an duine.


Tá an cúrsa seo a reáchtáil ag CUAN faoin gclár Cuisle atá á chomhordú ag Ealaín na Gaeltachta le maoiniú ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le díriú ar chur chun cinn na n-ealaíon dúchasach teangabhunaithe mar thaca leis an bpróiseas pleanála teanga. Tá tacaíocht faighte ag an gcúrsa seo faoin bpróiseas pleanála teanga.

Question Title

* 1. Ainm an Déagóra:

Question Title

* 2. Aois an Déagóra:

Question Title

* 3. Féiniúilacht Inscne an Déagóra:

Question Title

* 4. Seoladh baile an Déagóra:

Question Title

* 5. Ainm an Tuismitheora/ an Chaomhnóra:

Question Title

* 6. Uimhir Theagmhála an Tusimitheora/an Chaomhnóra:

Question Title

* 7. Seoladh Ríomhpoist an Tuismitheora / an Chaomhnóra:
(Úsáidfear an seoladh ríomhphoist seo le linn an chúrsa chun cuireadh Zoom a sheoladh chuig an Déagóir)

Question Title

* 8. Tabhar cuntas anseo ar aon dúshlán nó tinneas / riachtanais sláinte atá ag an déagóir ar chóir go mbeadh foireann an chúrsa ar an eolas fúthu.
(Is ar mhaithe le leas an déagóra atá an t-eolas seo á lorg)

0 den 17 fhreagra
 

T