1. Vui lòng cung cấp thông tin của quý vị

Question Title

* 1. Mã zip của quý vị là gì?

Question Title

* 2. Quý vị sống ở khu vực nào của Quận Harris?

Question Title

* 3. Quý vị sinh năm bao nhiêu?

Date

Question Title

* 4. Quý vị:

Question Title

* 5. Quý vị có bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 không?

Question Title

* 6. Quý vị có chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi Bão Harvey không?

Question Title

* 7. Quý vị đã sống tại Quận Harris bao nhiêu năm?

Question Title

* 8. Nội dung nào sau đây thể hiện đúng nhất bản dạng giới tính của quý vị?

Question Title

* 9.  Nội dung nào sau đây thể hiện đúng nhất chủng tộc hoặc sắc tộc của quý vị? (Chọn tất cả lựa chọn thích hợp)

Question Title

* 10. Quý vị sở hữu hoặc thuê nơi đang ở? Hay quý vị sống cùng người khác và không phải thanh toán tiền thuê nhà?

Question Title

* 11.  Hiện quý vị có bảo hiểm sức khỏe không?

Question Title

* 12. Quý vị làm việc toàn thời gian, bán thời gian, đi học, nội trợ hay làm công việc khác?

Question Title

* 13. Trong năm ngoái, quý vị từng gặp vấn đề về việc thanh toán tiền nhà chưa? Vấn đề đó rất nghiêm trọng, khá nghiêm trọng, không quá nghiêm trọng hay không nghiêm trọng với quý vị?

Question Title

* 14. Chúng tôi muốn gửi thông tin cập nhật về những kết quả của khảo sát này. Địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của quý vị là gì?  Thông tin này chỉ thuộc quyền sử dụng của Quận Harris và không được bán hay cung cấp cho bên thứ ba nào khác. Đừng lo: quý vị có thể hủy đăng ký nhận thông tin cập nhật bất cứ lúc nào.

 

T