* 1. Koliko imate godina?

* 2. Pol?

* 4. U poslednjih 5 godina, da li ste imali neku povredu ili bili svjedoci situacije koja je zahtijevala pružanje prve pomoći?

T