Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Question Title

* 1. Bs Επιχειρηματικές Λύσεις

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Προσφέρουμε Δωρεάν προ αξιολόγηση προϋποθέσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΕΣΠΑ “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση συμπληρώνοντας το κάτωθι ερωτηματολόγιο:
Προϋπολογισμός του προγράμματος είναι. ( από 10.000 ως 150.00 ) ευρώ αναλόγως τις ανάγκες του εκάστοτε business plan.
Η επιδότηση ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Επιλέξιμοι Τομείς 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται:

  • Στο λιανικό εμπόριο 
  • Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
  • Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής)
  • Στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας
Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και την 31/12/2014.
Έναρξη Υποβολών: 27 Φεβρουαρίου 2019 Λήξη Υποβολών : 31 Μαΐου 2019
Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών από 19/12/2018
 
BS BUSINESS SOLUTIONS 
Ακαδημίας 71
ΤΚ: 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο: 216 900 45 40 
www.bsbusinesssolutions.com
Email: info@bsbusinesssolutions.com

Η ερωτήσεις που (αρχίζουν με *) είναι υποχρεωτικές.

Question Title

* 2. Διεύθυνση ;

Question Title

* 3. Έχετε κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

Προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα πρέπει, η Επιχειρήσεις να έχουν συσταθεί έως και την 31/12/2014

Question Title

* 5. Ποιες χρήσεις ήταν σε κερδοφορία.

Question Title

* 6. Έχετε άτομα πλήρης απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης για το έτος 2018 του επενδυτικού σχεδίου.

Στο λιανικό εμπόριο ( τουλάχιστον ένα άτομο απασχολήσεις )
Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης ( τουλάχιστον δυο άτομα απασχολήσεις )
Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης ( τουλάχιστον τρία άτομα απασχολήσεις )


(Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ): θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα.)

Question Title

* 7. Ποιος θα είναι o Προϋπολογισμός της επένδυση σας.
Οι προτάσεις που θα κατατεθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 10.000 έως 150.000 ευρώ.

Question Title

* 8. Υπάρχει δυνατότητα Ιδιωτικής συμμετοχής.

Question Title

* 9. Επιλέξιμες δαπάνες που θα εξακολουθήσετε.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Δηλαδή οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες, είναι οι εξής:

Question Title

* 10. Ενδεικτικές δαπάνες για τεχνολογική Αναβάθμιση:

Question Title

* 11. Ενδεικτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας:

Question Title

* 12. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι για το οποίο δεν καλυφτήκατε από τις παραπάνω ερωτήσεις? 

Question Title

* 13. NEWSLETTER
Δέχεστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για όλα τα τελευταία νέα για επιδοτήσεις και προγράμματα ΕΣΠΑ στο e-mail σας  BS BUSINESS SOLUTIONS

Question Title

* 14. Αποδέχομαι να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την https://www.bsbusinesssolutions.com

Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον που μας δείχνετε.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.


Τα στελέχη της ( Bs Business Solutions ) και ή ειδικότητες των στελεχών καλύπτουν τους κλάδους της Οικονομίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Τεχνολογίας.
 
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

T