Sissejuhatus

Hea Raplamaa ettevõtja

Palume 10 minutit Teie väärtuslikku aega, et aidata kujundada Raplamaa ettevõtluskeskkonna tulevikku!
Raplamaa Omavalitsuste Liit koostöös Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega on algatanud Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna uuringu, mille fookusena otsitakse lahendusi ja meetmeid, millega saab avalik sektor suurendada maakonna atraktiivsust ettevõtluse seisukohast.

Küsitlus on otseseks sisendiks regionaalarengu toetuste kaasamiseks järgnevatel aastatel, mis loovad eeldusi investeeringute, uute ettevõtete ja töökohtade tekkeks ning üldise ettevõtluskeskkonna arenguks.

Ettevõtjate küsitluse eesmärgiks on:
1. selgitada välja ettevõtlust takistavad ja soodustavad tegurid kohapeal ettevõtjate pilgu läbi;
2. selgitada välja ettevõtjate ootused, kuidas kohalik omavalitsus ja maakondlik ettevõtluse tugivõrgustik saab parendada kohalikku ettevõtluskeskkonda.

Uuringut viivad läbi OÜ Cumulus Consulting ja DVProject OÜ. Uuringu vahetulemusi tutvustatakse Raplamaa Majandusfoorumil 7. oktoobril.

Küsitlus on anonüümne. Küsitluse lõpetamisel enne lehekülje sulgemist palun kindlasti vajutada nupule "Saada vastused!" Küsimuste tekkimisel või täiendava info saamiseks palume pöörduda meiliaadressil demis@dvp.ee (Demis Voss, küsitluse läbiviija). 

Ette tänades
Raplamaa Omavalitsuste Liit

Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Page1 / 4
 
25% of survey complete.

T