Δημογραφικά Στοιχεία

Question Title

* 2. Ποιο είναι το φύλο σας;

Question Title

* 3. Ποιο είναι το ύψος σας (σε εκατοστά);

Question Title

* 4. Ποιο είναι το βάερος σας (σε κιλά);

Question Title

* 5. Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση;

Question Title

* 6. Συμμετέχετε σε οικογενειακές δραστηριότητες (για παράδειγμα, φροντίζετε εγγόνια); 

Question Title

* 7. Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο;

Question Title

* 10. Ποιο είδος ΙΦΝΕ έχετε;

T