Question Title

Slika

Question Title

* 1. Imate li iskustvo rada u nekom od sljedećih poslova (moguće više odgovora):

Question Title

* 2. Što Vas motivira za posao u turizmu? (moguće više odgovora)

Question Title

* 3. Što je po Vama najveći dobitak od rada u turizmu:

Question Title

* 4. Što Vam se ne sviđa kod rada u turizmu i poslodavaca u turizmu:

Question Title

* 5. Na temelju čega odabirete potencijalnog poslodavca za rad u ugostiteljstvu i turizmu (na skali od 1 do 5, pri čemu je 1 najmanje, a 5 najviše):

  1 2 3 4 5
Temeljem prethodnih vlastitih iskustava, iskustva mojih prijatelja i poznanika
Temeljem plaće i materijalnih uvjeta
Biram poslodavca koji mi nudi mogućnost razvoj i usavršavanja
Biram poslodavca kod kojeg znam da su kvalitetni međuljudski odnosi
Biram poslodavca kod kojega napojnice ostaju radnicima
Biram poslodavca koji ima jasno izražena očekivanja od zaposlenika
Biram poslodavca kod kojeg imam mogućnost cjelogodišnjeg rada
Biram poslodavca kod kojeg postoji mogućnost napredovanja
Tko mi prvi ponudi posao
Biram poslodavca kod kojeg imam mogućnost stalnog zapošljavanja
Biram najbližeg (sebi/kući) poslodavca
Biram poslodavca najdalje od kuće
Biram poslodavca na atraktivnoj lokaciji
Biram poslodavca koji nudi smještaj i/ili prehranu uz rad
Biram poslodavca koji nudi ugovor na dulji period
Biram poslodavca kod kojega znam da cijeni radnika
Biram poslodavca koji poštuje zakonske okvire za osiguranje uvjeta rada
Biram poslodavca kod kojeg znam da ću dobiti jedan dan slobodno tjedno
Biram poslodavca koji je fleksibilan kod dogovaranja oko uvjeta rada
Biram poslodavca koji ima „dobar“ ugled u zajednici
Biram poslodavca koji ima dobre ocijene na turističkim portalima (npr. TripAdvisor, Booking.com i sl.)
Ne zanima me posao u turizmu

Question Title

* 6. Kada počinjete s traženjem posla za sezonu?

Question Title

* 7. Putem kojih kanala/medija/oglašivača tražite posao? (moguće više odgovora)

Question Title

* 8. Što vas privlači u oglasima/natječajima za posao? (moguće više odgovora)

Question Title

* 9. Procijenite koliko je važno da djelatnik u turizmu ima sljedeće vještine i stavove na skali od 1 do 5 (1 = uopće mi nije važno; 5 = jako mi je važno):

  1 2 3 4 5
Uvažavanje različitosti
Ljubaznost
Kvalitetna komunikacija na minimalno 2 strana jezika
Kvalitetna samoorganizacija radnog vremena
Proaktivnost u radu i poduzetnost
Dobro određivanje prioriteta i organizacija svojih zadataka
Sposobnost delegiranja zadataka
Kvalitetna komunikacija s gostima
Kvalitetna komunikacija  s kolegama
Sposobnost rada u timu
Uspješna medijacija i rješavanje konflikata
Razvijene prodajne vještine
Uspješno podnošenje stresa i rada pod pritiskom
Sposobnost samostalnog obavljanja više poslova istovremeno (multitasking)
Strpljivost
Sposobnost fokusiranja i koncentracije pri radu
Poznavanje i primjena normativa HACCP sustava
Sposobnost kreiranja novih turističkih proizvoda i usluga (na primjer: jela, pića i sl.)
Kvalitetan odnos s gostima
Kvalitetne prezentacijske vještine
Kvalitetna briga o čistoći prostora, opreme
Optimističan i vedar duh
Osnovno znanje rada na računalu
Spremnost za nova znanja i učenje

Question Title

* 10. Kada biste se uključivali u program obrazovanja za sektor turizma i ugostiteljstva, koliko bi Vam bile Vam bitne sljedeće stavke vezano uz programe obrazovanja/usavršavanja (1 = uopće mi nije bitno, 5 = jako mi je bitno)

  1 2 3 4 5
Mogućnost da samostalno biram kada ću poslušati predavanja (npr. e-learning)
Predavanja u popodnevnim satima
Male grupe polaznika (do 10 osoba)
Jasne upute oko trajanja programa, mojih obaveza i odgovornosti
Obrazovan i kvalitetan predavač/učitelj 
Predavač s dovoljno praktičnog iskustva
Zanimljiv, duhovit predavač
Mogućnosti praktičnog učenja za vrijeme obrazovanja
Dovoljno pauza za vrijeme predavanja (svaki školski sat)
Mogućnost da za vrijeme školovanja odem na konkretno radno mjesto (kod poslodavca)
Skripta pomoću koje ću uspješno položiti teorijski ispit
Minimalno vrijeme provedeno u učionici, a čim više u praktičnom radu
Učenje čim više različitih metoda rada u izabranom zanimanju (npr. više vrsta kuhinje, više načina čišćenja, rad na više vrsta aparata za kavu i itd.)
Mogućnost terenskog posjeta za vrijeme školovanja (posjet hotelu/restoranu kako bi vidjeli kako posao funkcionira u praksi)
Strpljivi predavači i mentori 
Adekvatna podrška za vrijeme nastave i prakse ukoliko mi je potrebna
Nastava popraćena s puno praktičnih primjera
Osjećaj da učim nešto praktično i korisno, da postoji šansa za zaposlenje nakon završene škole
Škola s dobrim kontaktima s poslodavcima
Poticanje aktivnog sudjelovanja na nastavi 
Košrištenje mobilnih uređaja u radu
Moderna oprema za učenje
Velik izvor literature (digitalni izvori, popis literature i sl.)
Korištenje različitih metoda podučavanja
Kontinuirana dostupnost predavača s kojim se mogu konzultirati i van predavanja

Question Title

* 11. Regija:

Question Title

* 12. Obrazovanje: 

Question Title

* 13. Radni status:

Question Title

* 14. Dob: 

Question Title

* 15. Spol:

Question Title

Slika
Projekt EduTuriZaM je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Diopter otvoreno učilište s partnerima Arena Hospitality Group d.d. i Institut za razvoj tržišta rada. Cilj je povećati zapošljivost 40 nezaposlenih osoba u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz obrazovne programe za kuhara, barmena - baristu i senior animatora te unaprijediti kompetencije predavača i mentora partnera. Sadržaj ovog upitnika isključiva je odgovornost Diopter otvorenog učilišta. Više informacija na www.strukturnifondovi.hr. Više informacija o projektu dostupno je ovdje.


T