• English
  • Norsk Bokmål

Takk for at du deltar i undersøkelsen. Din tilbakemelding er viktig.

Denne spørreundersøkelsen er en del av prosjektet REBUS – Reuse of Building materials – a User perseptive (Ombruk av byggevarer – et brukerperspektiv). Hovedmålet i REBUS er å utvikle kunnskap som vil føre til en bredere og mer effektiv innføring av ombruk av byggevarer på veien mot et sirkulært bygd miljø. Det norske begrepet «ombruk» av byggevarer er valgt i stedet for «gjenbruk» for å skille ombruk tydeligere fra gjenvinning. Dette er vanlig i den norske litteraturen om ombruk/ gjenbruk.

Målet for denne spørreundersøkelsen er å identifisere behov for valg av ombruk av byggevarer i ulike brukergrupper.

Spørreskjemaundersøkelsen er delt i fire hoveddeler:
         Del 1: Generell informasjon om din organisasjon
         Del 2: Dine erfaringer med ombruk
         Del 3: Ambisjoner og utfordringer
         Del 4: Ombruk av byggevare

Spørreskjemaundersøkelsen vil ta 10-15 minutter av din tid.

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Hvis du velger å delta, kan du stoppe deltakelsen når som helst, og du kan velge å ikke svare på spesifikke spørsmål. Forskerne vil bevare konfidensialitet til resultatene i undersøkelsen.

Videresend gjerne spørreskjemaundersøkelsen til andre relevante aktører i bygningsindustrien (lenke her).

På forhånd takk for din deltakelse!

REBUS prosjektgruppe

Question Title

* Samtykke til å delta i spørreskjemaundersøkelsen

Jeg samtykker til å delta i forskningsstudien. Jeg forstår at jeg kan trekke meg fra spørreskjemaundersøkelsen når som helst.

 
17% of survey complete.

T