Κλιματική Αλλαγή στη Χίο

Αγαπητοί κάτοικοι της Χίου,

Το πρόγραμμα Chios Climate Chance, αποτελεί μια συγχρηματοδοτούμενη πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και ως φορέα υλοποίησης την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA), με στόχο τη διευρεύνηση της κατανόησης και των ανησυχιών των κατοίκων της Χίου σχετικά με θέματα που αφορούν το περιβάλλον.
Η συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 15 λεπτά.

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.

Η συμμετοχή σας είναι σημαντική για τη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων προς ένα βιώσιμο μέλλον.
* Υποχρεωτικές ερωτήσειςI. Αντιλήψεις για την κλιματική αλλαγή

Question Title

1. Θεωρείτε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή (κρίση) ή όχι; *

Question Title

2. Αν ναι, πού πιστεύετε ότι οφείλεται κυρίως;

Question Title

3. Πόσο σοβαρό θεωρείτε ότι είναι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής σήμερα; Επιλέξτε από το 1 (=καθόλου σοβαρό) έως το 10 (=πολύ σοβαρό); *

Question Title

4. Πόσο ενημερωμένος/η αισθάνεστε σχετικά με τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής; *

Question Title

5. Πιστεύετε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την καθημερινότητά σας; *

Question Title

6. Ποιος ο βαθμός ανησυχία σας για καθεμιά από τις παρακάτω επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνία και στο περιβάλλον της Χίου;*

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
Ακραίες καιρικές συνθήκες (π.χ. καύσωνες, καταιγίδες, πλημμύρες, καύσωνες, κ.τλ.)
Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
Απώλεια ποικιλίας ζωντανών οργανισμών (βιοποικιλότητας)
Δασικές πυρκαγιές
Εισβολή ξενικών ειδών ( π.χ. Λεοντόψαρο, Λαγοκέφαλος κ.τλ.)
Εναλλαγή των εποχών/τοπικό κλίμα
Μεταβολή του τουρισμού
Μετακινήσεις πληθυσμών λόγω αλλαγής καιρικών συνθηκών
Έλλειψη νερού/τροφίμων
Εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών
Επίδραση των καιρικών συνθηκών στις υποδομές: (λιμάνια, δρόμοι, κτήρια)
Επιπτώσεις στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή
Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά της Χίου
Υποβάθμιση της υγείας των πολιτών

Question Title

7. Πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν αισθητές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Χίο; *

Question Title

8. Ποιος ο βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω δηλώσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή;*

  Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ πάρα πολύ
Είναι απαραίτητο να δώσουμε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Αισθάνομαι ηθικό καθήκον να κάνω κάτι για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Είναι ήδη πολύ αργά για να κάνουμε κάτι για την κλιματική αλλαγή.
Ο λόγος για τον οποίο η κλιματική αλλαγή είναι αναπόφευκτη είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που με φοβίζει.
Οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, είναι απαραίτητο να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα (άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και να στραφούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πιθανό να είναι καταστροφικές για τη Χίο.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συχνά κινδυνολογούν για θέματα όπως η κλιματική αλλαγή.
Το περιβάλλον, η οικονομία και η κοινωνία θα προσαρμοστούν αυτόματα στις νέες κλιματικές συνθήκες.
Υπάρχουν πολλά αντικρουόμενα στοιχεία μεταξύ των επιστημόνων σχετικά με το αν συμβαίνει ή όχι η κλιματική αλλαγή.

Question Title

9. Πώς θερμαίνατε το σπίτι σας αυτόν τον χειμώνα;* (Επιλέξτε έως 3 δηλώσεις).

II. Σχεδιασμός εκστρατείας ενημέρωσης

Question Title

10. Ποιοι κατά την γνώμη σας είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή; * (Επιλέξτε έως 3 δηλώσεις).

Question Title

11. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι κάτοικοι της Χίου είναι ευαισθητοποιημένοι;*

Question Title

12. Ποιες δράσεις είστε διατεθειμένος/η να υιοθετήσετε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής; * (Επιλέξτε έως 3 δηλώσεις)

Question Title

13. Θα παίρνατε μέρος σε μία συμμετοχική δράση για το σχεδιασμό δράσεων προσαρμογής της Χίου στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της; *

Question Title

14. Ποιοι από τους παρακάτω τρόπους πιστεύετε ότι είναι πιο αποδοτικοί για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων της Χίου για την κλιματική αλλαγή; Εκφράστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με κάθε δήλωση.*

  Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ πάρα πολύ
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
Αξιοποίηση των social media
Δημιουργία videοs ευαισθητοποίησης
Οργάνωση βιωματικών δράσεων (π.χ. καθαρισμός παραλιών, δενδροφυτεύσεις)
Οργάνωση διαλέξεων
Οργάνωση διαδικτυακών μαθημάτων

Question Title

15. Για ποιες δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης θα θέλατε να ενημερωθείτε; Εκφράστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με κάθε δήλωση)*.

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα πολύ
Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων
Επαναχρησιμοποίηση /ανακύκλωση προϊόντων
Μέθοδος οικιακής κομποστοποίησης
Μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας και νερού
Ενίσχυση παραδοσιακής τοπικής καλλιέργειας
Καταλληλόλητα υλικών και κατασκευή «πράσινων» σπιτιών
Αλιευτικός τουρισμός: Αξιοποίηση αλιευτικών σκαφών για τουριστική χρήση

Question Title

16. Πως κατά την γνώμη σας θα ήταν πιο επιτυχημένη μια εκστρατεία για την κλιματική αλλαγή;* (Επιλέξτε έως 3 δηλώσεις).

Question Title

17. Ποιες είναι οι κύριες πηγές ενημέρωσης σας σχετικά με θέματα κλιματικής αλλαγής; * (Επιλέξτε έως 3 απαντήσεις).

Question Title

18. Ποια συναισθήματα σας δημιουργούνται όταν ακούτε για την κλιματική αλλαγή; * (Επιλέξτε έως 3 δηλώσεις).

Question Title

19. Ποιοι από τους παρακάτω όρους θεωρείτε ότι είναι πιο επιτυχείς για την αλλαγή των κλιματικών συνθηκών;* (Επιλέξτε έως 3 δηλώσεις).

Question Title

20. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις θεωρείτε πιο αποτελεσματικές για να χρησιμοποιηθούν ως κεντρικό μήνυμα μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης. *(Επιλέξτε έως 3 δηλώσεις).

Question Title

21. Προτείνετέ μας ένα δικό σας σύντομο μήνυμα για την κλιματική αλλαγή. ΈΩΣ 13 λέξεις.

Question Title

22. Γράψτε μας στην ντοπιολαλιά της Χίου ένα σύντομο μήνυμα (ΕΩΣ 13 λέξεις) που θα χρησιμοποιούσατε για να πείσετε τους συμπατριώτες σας να δράσουν για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

ΙΙΙ. Δημογραφικά στοιχεία

Question Title

23. Προσδιορίστε το βιολογικό σας φύλο.*

Question Title

24. Ποια είναι η ηλικία σας; *

Question Title

26. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης σας; *

Question Title

27. Ποια είναι η κύρια εργασία σας; *

Question Title

28. Σε ποιο κλάδο εντάσσεται η επιχείρηση/οργανισμός που εργάζεστε;* (Σημειώστε έως 2 απαντήσεις).

Question Title

29. Σε ποια κλίμακα βρίσκεται το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα του νοικοκυριού σας από όλες τις πηγές (μισθοί, συντάξεις, κλπ.);

Question Title

30. Συμπληρώστε τυχόν σχόλια.

Question Title

31. ΣΗΜΕΙΩΣΗ | Εάν επιθυμείτε να σας αποσταλούν τα αποτελέσματα της έρευνας, παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας:

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμπλήρωση και αποστολή του ερωτηματολογίου:
Έχω λάβει γνώση, κατανοώ και αποδέχομαι ότι η HELMEPA, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται στo ερωτηματολόγιο που συμπληρώνω, τα οποία διατηρεί για διάστημα 2 ετών (διάρκεια λειτουργίας προγράμματος) και έπειτα καταστρέφονται. Κατανοώ ότι τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και ότι το email μου δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό.

Κατανοώ πλήρως τα δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πρόσβαση, διόρθωση, λήθη, εναντίωση, φορητότητα και λοιπά) καθώς επίσης και του δικαιώματός μου να αιτούμαι εξηγήσεων για την επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη νομοθεσία, απευθυνόμενος στη HELMEPA (Υμηττού 7, Παλαιό Φάληρο, ΤΚ: 17564 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@helmepa.gr).

T