Screen Reader Mode Icon
Kviečiame Jus aktyviai dalyvauti jau kelerius metus iš eilės Agile Lietuva komandos vykdomame tyrime.
Tyrimo tikslas – suprasti, kaip organizacijoms sekasi taikyti įvairius projektų valdymo metodus, Agile praktikas ir principus savo veikloje.
Jūsų atsakymai padės atskleisti projektų valdymo brandą, iššūkius, su kuriais susiduriate.
Atsižvelgdama į gautus tyrimo rezultatus, Agile Lietuva galės tikslingai planuoti ir organizuoti susitikimus, temines diskusijas. Surinkti duomenys bus apdorojami anonimiškai.
Atlikta analize pasidalinsime artimiausių renginių ir susitikimų metu.

Apklausos dalyviai, užpildę anketą ir nurodę kontaktinį el. paštą turi galimybę laimėti pakvietimus į 2022 Agile turą (2 vnt.) ir Agile Lietuva gertuves (3 vnt.). Laimėtojai bus informuoti asmeniškai nurodytu el. paštu.
Dėkojame už dalyvavimą apklausoje ir bendradarbiavimą!

Question Title

* 1. Jūsų el. paštas

Question Title

* 2. Per kokį informacijos kanalą sužinojote apie tyrimą?

Question Title

* 3. Kokiam sektoriui atstovaujate?

Question Title

* 4. Kokioje ekonominės veiklos srityje šiuo metu dirbate?

Question Title

* 5. Koks darbuotojų skaičius organizacijoje?

Question Title

* 6. Įvertinkite organizacijos patirtį taikant projektų valdymo metodologijas?

  Nežinau Netaikome <1 metai 1-2 metai 3-5 metai >5 metai
Scrum
Kanban
XP
Krioklinis metodas (Waterfall)
Lean projektų valdymas
PRINCE2

Question Title

* 7. Įvertinkite organizacijos patirtį taikant Agile praktikas ir principus atskiruose organizacijos padaliniuose?

  Nežinau Netaikome <1 metai 1-2 metai 3-5 metai >5 metai
Personalo padalinys
Rinkodaros padalinys
Pardavimų padalinys
Procesų valdymo padalinys (pvz. gamybos/logistikos padalinys)
IT padalinys

Question Title

* 8. Pažymėkite pagrindines priežastis, kurios trukdo valdyti projektus taikant projektų valdymo metodologijas?

  Nežinau Visai nesutinku Nesutinku Nei sutinku nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
Organizacijos išorinė aplinka (finansiniai resursai, teisės aktai)
Organizacijos kultūra
Darbuotojų motyvacija
Darbuotojų kompetencijos
Darbuotojų trūkumas ir darbo apimtys
Organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai
Vadovybės parama
Projekte dalyvaujančių šalių (iš kt. organizacijų) skirtingi požiūriai į projektų valdymą

Question Title

* 9. Jūsų manymu, kas organizacijos atsakingiems darbuotojams padėtų apsispręsti taikyti projektų valdymo metodologijas?

  Nežinau Visai nesutinku Nesutinku Nei sutinku nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
Aukščiausio lygmens vadovų parama
Komandos/darbo grupės motyvacija
Projektų valdymo mokymai
Individualios konsultacijos
Gerųjų praktikų pavyzdžiai

Question Title

* 10. Jei būtų galimybė rinktis projektų valdymo metodologijas, kurios, Jūsų manymu, labiausiai atitiktų organizacijos poreikius?

Question Title

* 11. Įvertinkite pagrindines priežastis, kurios nulėmė Agile praktikų ir principų diegimą organizacijoje:

  Nežinau Nediegėme Visai nesvarbu Nesvarbu Nei nesvarbu nei svarbu Svarbu Labai svarbu
Produkto kūrimo laiko trumpinimas
Produkto kokybės valdymas
Projekto kaštų valdymas
Projekto pokyčių valdymas
Projekto rizikų valdymas
Projekto eigos kontrolės valdymas
Projekto tiekimo valdymas
Organizacijos produktyvumo didinimas
Nutolusios/hibridinės projekto komandos valdymas
Verslo procesų/IT procesų tobulinimas

Question Title

* 12. Įvertinkite pagrindines kliūtis, su kuriomis susidūrėte diegiant Agile praktikas ir principus organizacijoje:

  Nežinau Nesusidūrėme Visai nesutinku Nesutinku Nei sutinku nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
Organizacijos pasipriešimas pokyčiui
Lyderystės trūkumas
Nenuoseklūs procesai ir praktikos komandose
Organizacijos kultūra prieštarauja Agile vertybėms
Nepakankamas vadovybės rėmimas ir parama
Žinių trūkumas Agile praktikose ir principuose
Nepakankamas išsilavinimas ir mokymai
Produktų savininkų trūkumas
Tradicinių vystymosi metodų plitimas
Fragmentiški įrankiai ir su projektu susiję duomenų matavimai
Minimalus bendradarbiavimas ir dalijimasis žiniomis
Teisės aktai

Question Title

* 13. Įvertinkite komandų patirtį dirbančių su Agile praktikomis ir principais jūsų organizacijoje:

  Nežinau Negaliu vertinti Visai nesutinku Nesutinku Nei sutinku nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
Darbuotojai turi kompetencijas valdyti projektus taikant Agile metodologijas
Darbuotojai turi patirtį valdyti projektus taikant Agile metodologijas
Agile metodologijų taikymas organizacijoje yra brandžiame lygyje
Agile metodologijų taikymas organizacijoje galėtų apimti daugiau padalinių
Agile metodologijų pritaikymas bandomajame laikotarpyje

Question Title

* 14. Įvertinkite Agile praktikų ir technikų naudą:

  Nežinau Negaliu vertinti L. maža Maža Vidutinė Didelė L. didelė
Daily standup/Kasdieninis susitikimas
Retrospectives/Retrospektyvos
Iteration planning/Iteracijos planavimas
Iteration review/Iteracijos peržiūra
Short iterations/Trumpos iteracijos
Kanban
Planing poker/Team estimation/Komandinis užduočių vertinimas
Dedicated customer/Product owner/Dedikuotas užsakovas/Produkto savininkas
Release planning/Diegimo planavimas
Single team (integrated dev and test)/Bendra komanda (programuotojai ir testuotojai)
Product roadmapping/Produkto planavimas
Frequent release/Dažnas diegimas
Common work area/Bendra darbo erdvė
Story mapping/Vartotojo užduočių susiejimas/grupavimas
Agile portfolio planning/Agile portfelio planavimas
Agile/Lean UX

Question Title

* 15. Įvertinkite, teiginius, kurie parodo Agile praktikų ir principų teikiamą naudą:

  Nežinau Negaliu vertinti L. maža Maža Vidutinė Didelė L. Didelė
Klientų pasitenkinimas
Vertė verslui (ang. business value)
Procesų optimizavimas
Užsakymų vykdymas laiku
Kokybės pagerėjimas
Produktyvumo padidėjimas
Organizacijos kultūros pokyčiai
Projekto eigos stebėjimas (veiklų vizualizacija)
Produkto išpildymas/kliento poreikių patenkinimas (ang. product scope)

Question Title

* 16. Ar bendradarbiaudami su išoriniais tiekėjais, reikalaujate, kad jie teikdami Jums paslaugas taikytų Agile praktikas ir principus?

Question Title

* 17. Įrašykite, kokią programinę įrangą taikote projektų valdyme:

Question Title

* 18. Kokias projektų valdymo metodologijas taikote valdant ilgalaikius projektus?

0 of 18 answered
 

T