Question Title

* 1. Czy zgłaszasz się indywidualnie czy jako zespół?

T