Diolch i chi am gwblhau'r arolwg hwn.
Ydych chi eisiau creu eich arolygon eich hun?
Casglwch farnau gan gwsmeriaid, cyflogeion, rhagolygon a mwy. Defnyddiwch eich mewnwelediad i wneud penderfyniadau gwell, wedi eu hysgogi gan ddata.
Trwy glicio ar “Creu Cyfrif am Ddim” ar Facebook neu Google, rydych yn cytuno i’r Amodau Defnydd a Hysbysiad Preifatrwydd. Rydych hefyd yn cytuno i dderbyn gwybodaeth a chynigion perthnasol i'n gwasanaethau try e-bost. Gallwch optio allan o’r negeseuon e-bost hyn yn eich tudalen Fy Nghyfrif unrhyw adeg.

A yw'ch cwmni'n colli manteision allweddol?

Mae pobl wrth eu boddau â'u manteision gwaith. Anfonwch arolwg i ddarganfod a ydych chi'n cynnig y cymhellion y mae gweithwyr a darpar ymgeiswyr eu heisiau.

A yw'ch cwsmeriaid yn fodlon?

Mae 83% o fusnesau sy'n disgrifio'u hunain fel rhai “llwyddiannus” yn mesur boddhad cwsmeriaid yn weithredol.

Mae 95% o gwmnïau Fortune 500 yn dibynnu ar SurveyMonkey ar gyfer Data a Bwerir gan Bobl