goldie-white

Ďakujeme za účasť na tomto prieskume.

Chcete vytvoriť vlastné prieskumy?

Získajte názory zákazníkov, zamestnancov, potenciálnych zákazníkov a ďalších. Použite váš prehľad na prijímanie lepších rozhodnutí na základe dát.

Aké výhody vo vašej spoločnosti chýbajú?

Ľudia majú radi svoje pracovné výhody. Odošlite prieskum a zistite, či zamestnancom a potenciálnym kandidátom ponúkate to, čo očakávajú.

ZISTITE

Sú vaši zákazníci spokojní?

83 % podnikov, ktoré sa označujú za „úspešné”, aktívne merajú spokojnosť svojich zákazníkov.

Začnete hneď

95 % firiem zo zoznamu Fortune 500 sa v oblasti Dát od ľudí spolieha na SurveyMonkey.