goldie-white

Благодарим ви, че участвахте в тази анкета.

Искате ли да създавате собствени проучвания?

Събирайте мнения на клиенти, служители, перспективни клиенти и др. Използвайте аналитичните си изводи и вземайте по-добри, обосновани на данни, решения.

Group of people

Кой е бонусът, който липсва във Вашата компания?

Хората обичат бонусите за своята работа. Изпратете анкета, за да разберете дали предлагате поощренията, желани от служителите и потенциалните кандидати.

УЗНАЙТЕ

Удовлетворени ли са Вашите клиенти?

83% от компаниите, които се самоопределят като „успешни“, активно мерят удовлетвореността на клиентите.

ПЪРВИ СТЪПКИ

95% от публикуваните във Fortune 500 разчитат на SurveyMonkey за People Powered Data