Cuộc khảo sát này hiện đã đóng. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cuộc khảo sát này. Để biết thêm thông tin về Cơ quan Đường sắt Cao tốc California (Calfornia High-Speed Rail Authority), vui lòng truy cập hsr.ca.gov.