Cổng đăng ký trực tuyến đã đóng. Quý khách vui lòng đến trực tiếp Hall C - WTC EXPO để làm thủ tục tham quan hoặc liên hệ Bảo Phan (028 3622 2588 - Nhánh 115) để được hỗ trợ chi tiết. The online registration portal is now closed. Please visit Hall C - WTC EXPO for check-in or contact Bao Phan (028 3622 2588 - Ext 115) for further assistance.